ICANN wil de staat van de domeinnaammarkt monitoren

In november 2015 publiceerde ICANN een oproep voor input en vrijwilligers om mee te werken aan een nieuw op te zetten gTLD Marketplace Health Index (werknaam). Doel van de Index was om de kracht van de markt voor gTLDs te meten op 3 onderdelen: gezonde mededinging, consumentenvertrouwen en marktstabiliteit. Een prijzenswaardige doelstelling, maar wel een ambitieuze. Veel ICANN-volgers vragen zich ook hardop af of deze wel haalbaar is.

Belang van de index

ICANN pakt het groots aan. De Health Index is onderdeel van het grotere ICANN KPI-dashboard, waarmee ICANN de buitenwereld inzicht wil geven in haar prestaties ten aanzien van haar strategische doelstellingen. De index is voor de organisatie dus potentieel van strategisch belang. Om de Health Index vorm te geven heeft ICANN daarom een Advisory Panel van 28 professionals uit de branche geformeerd. Michiel Henneke, marketingmanager, zit namens SIDN in het panel. Tevens is prof. Hemant Bhargava van de Wharton Business School als extern adviseur aangetrokken.

Ontwikkeling tot nu toe

De Health Index is inmiddels uitgegroeid tot een stevig document dat meer dan 30 indicatoren omvat. Als zodanig is het een toe te juichen initiatief om de mondiale markt voor gTLDs inzichtelijk te maken. De voorgestelde indicatoren zijn behoorlijk divers en omvatten getallen als het aantal distributeurs in een bepaalde regio tot en met indicatoren op het gebied van cybercrime, klantenservice en prijs. De betaversie is in juli gepubliceerd en stond tot en met september open voor comments.

Community feedback

Er is vanuit de ICANN-gemeenschap veel feedback op de Index gekomen. Voornaamste issue is dat het meten van een mondiale markt, normaal al een uitdaging, bemoeilijkt wordt door een afbakening die voor consumenten niet herkenbaar is (gTLDs). Een markt wordt meestal gedefinieerd vanuit de afnemer. Wereldwijd hebben de meeste afnemers geen beeld bij een markt voor gTLDs. Ze willen een website of e-mail en zoeken daar een domeinnaam bij. Met de verschillende typeringen daarbinnen zijn zij nauwelijks bekend. Dus ook niet met een begrip als gTLDs.  Omdat bijna alle standaarden voor marktdefinitie uitgaan van het consumentenperspectief zal er dus altijd een mismatch zijn tussen de Health Index en bijvoorbeeld de marktdefinities gehanteerd door mededingingsautoriteiten.

Gaat ICANN voorbij aan diversiteit?

Een 2e punt van aandacht dat in veel comments genoemd wordt is dat wereldwijde indicatoren voorbij gaan aan de specifieke situatie in landen of regio’s. Een voorbeeld is het aantal registrars in een bepaalde regio. Als er in een regio nauwelijks registrars gevestigd zijn, zegt dat weinig over de concurrentie op de markt in die regio. Dat is immers ook afhankelijk van de activiteiten van niet-regionale registrars op de markt, resellers en ccTLD’s, die nu buiten beschouwing blijven.

Is de Health Index effectief?

Tenslotte is van een aantal indicatoren niet aangetoond dat ze verband houden met de doelstellingen die ICANN met de Health Index nastreeft. Een voorbeeld: WHOIS Accuracy is genoemd als indicator voor vertrouwen in de markt, maar het verband tussen deze indicator en daadwerkelijk vertrouwen is niet aangetoond.

Volgende stappen

Het panel overlegt maandelijks online via een videoconference, zodat de drempel voor deelname minimaal is. Michiel Henneke: “het is mooi om met een groep experts uit alle windstreken in zo’n project te collaboreren zonder jetlag. Een mooie en leerzame ervaring.” De intentie van ICANN is om de gTLD Health Index komende tijd uit te werken en in juni 2017 te publiceren. Voorlopig is het nog lang niet zover. Over de individuele onderdelen wordt de komende maanden nog heel wat gesproken binnen de community. Voorlopig roept het initiatief vooral de vraag op over de grenzen van ICANN’s competenties.

Proposed timeline ICANN Health Monitor

Reacties

Michiel_Hennekes

Michiel Henneke

Marketingmanager

+31 26 352 55 00

michiel.henneke@sidn.nl

 • dinsdag 26 februari 2019

  .nl-domeinnaam

  Domain Connect: nieuwe standaard die domeinnaamgebruik vereenvoudigt

  Thumb-domain-names-web-concept

  Een niet gebruikte domeinnaam, wordt vaak niet verlengd

  Lees meer
 • woensdag 18 april 2018

  Oplossingen

  Veel domeinnamen in portefeuille? Bewaar het overzicht

  Thumb-chaos

  Meer inzicht in je registraties

  Lees meer
 • vrijdag 20 juli 2018

  Veilig internet

  Op een nieuwe manier inloggen bij je bank? Wees alert!

  Thumb-Rabobank

  Cybercriminelen spelen in op introducties van nieuwe tools en diensten

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.