Internetfilters de oplossing voor kansspelen op afstand?

Op 21 mei jl. was er een hoorzitting c.q. rondetafelgesprek over het Wetsvoorstel ‘Kansspelen op afstand’. Dit onderwerp houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Wij schoven aan om onze ideeën te delen op deze nieuwe wetgeving.

Belangen rondom wetgeving op kansspelen op afstand

Grote buitenlandse aanbieders staan te popelen om (legale) online kansspelen in Nederland aan te bieden en gevestigde partijen in Nederland hebben ook oren naar een ‘online’ avontuur. Voor de overheid is legalisering hiervan ook interessant. Legaal online aanbod zorgt immers voor extra belastinginkomsten. Maar er zijn ook uitdagingen, met name in de sfeer van de gokverslaving. Hoe kan dit in goede banen worden geleid? Van legale aanbieders wordt in de huidige wetsvoorstellen verantwoord beleid verwacht en tegen illegale aanbod moet kunnen worden opgetreden doormiddel van handhaving. Al met al een complex geheel met grote belangen. En dus wordt er over nieuwe wetgeving op dit gebied al een tijdje gestecheld en gelobbyd.

Betrokkenheid SIDN

Hoewel het niet direct relevant is voor onze dagelijkse praktijk, is SIDN bij het vernieuwde wetsvoorstel betrokken geraakt. Aanvankelijk werd in het wetsvoorstel namelijk gesteld dat legale aanbieders verplicht zouden moeten opereren onder een .nl-domeinnaam. Uiteraard hebben wij er niets op tegen als legale aanbieders zich op de Nederlandse markt richten via een  .nl-domein. Maar dit als verplichting verankeren in wetgeving, als oplossing tegen illegaal aanbod, lijkt ons niet het juiste signaal. Het uitbannen van illegaal aanbod wordt hiermee namelijk niet zondermeer voorkomen, waardoor er wellicht zelfs een gevoel van schijnveiligheid op de loer ligt. We konden er ons dan ook in vinden dat, mede op ons aangeven, deze eis uit het wetsvoorstel werd geschrapt.

Krijgen we internetblokkades in onze wet?

In het huidige wetsvoorstel resteert nu nog artikel 34n dat ons zorgen baart. Het betreft de mogelijkheid van internetblokkades als ultiem middel om het gebruik van illegale aanbieders tegen te gaan. In een aantal landen, waaronder België, al gangbaar, ondanks dat er wel kritiek op is. Ook in Nederland is internetfiltering een gevoelig onderwerp. Denk aan de filtering van ‘The Pirate Bay’ die uiteindelijk weer ongedaan moest worden gemaakt. Inderdaad zijn er een aantal goede redenen om uiterst terughoudend te zijn met het blokkeren van internettoegang.

 • Allereerst zijn blokkades nauwelijks effectief. Eerdere ervaringen (zowel in binnen- als buitenland), tonen aan dat blokkades eenvoudig te omzeilen zijn.

 • ISP’s  worden tegen hun wil deelgenoot gemaakt van een probleem, waar ze feitelijk part noch deel aan hebben. Het tegenhouden  van internetverkeer staat (uitzonderingen daargelaten) haaks op hun werk en druist  als het ware in tegen hun natuur. Bovendien vergt het allerlei extra (financiële) inspanningen.

 • Ten slotte is er een risico op fouten of onbedoelde bijvangst. De consequenties daarvan variëren van irritant, tot schadelijk. Op de Belgische zwarte lijst prijkt bijvoorbeeld een domeinnaam die inmiddels niet meer bestaat (maaslandgames.be). Wie die naam nietsvermoedend registreert voor een volstrekt legitieme toepassing, zal waarschijnlijk vreemd opkijken als zijn site vanuit België veel minder zal worden bezocht.

Naast deze praktische bezwaren, is er ook nog een meer fundamenteel, principieel bezwaar. De vrije doorstroming van data is namelijk een van de belangrijkste succesfactoren van het internet. Mede daardoor kon het internet uitgroeien tot een wereldwijd medium voor communicatie, informatie-uitwisseling, sociale activiteiten, samenwerking en commercie en is het een cruciale factor geworden in de persoonlijke ontwikkeling van individuen alsmede die van grote gemeenschappen. Het is zeer de vraag wat de effecten zijn, ook voor de langere termijn, als aan deze succesfactor wordt getornd. In elk geval geloven wij dat hier grote zorgvuldigheid op zijn plaats is.

SIDN licht haar bezwaren toe tijdens rondetafelgesprek

Op donderdag 21 mei jl. was er een openbare hoorzitting / rondetafelgesprek met leden van de vaste Kamercommissie voor V&J, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996). Voor de verschillende gespreksonderwerpen werden externe deskundigen en belanghebbenden uitgenodigd.Er was tijd ingeruimd voor “technische aspecten” van de voorgenomen blokkade-maatregelen. SIDN was hiervoor uitgenodigd (naast de Transparency WG van ISOC Nederland). Aan de hand van vragen van de commissieleden, waren we zodoende in de gelegenheid onze zorgen en standpunten omtrent het voorgenomen wetsvoorstel nader toe te lichten. We zijn blij met de geboden gelegenheid en de positieve reacties die we in de aanloop en naderhand mochten ontvangen op onze standpunten. Binnen de politiek, maar ook met partijen als ISOC-NLDINL e.a. trekken we samen op om te ijveren voor evenwichtige, zinvolle en goede regelgeving voor een zorgeloos digitaal bestaan.

Meer informatie rondom de wetgeving op kansspelen op afstand

Downloads

Reacties

 • dinsdag 21 november 2017

  .nl-domeinnaam

  Liever een andere domein- of bedrijfsnaam dan andere extensie

  Thumb-key-board-domains

  Minder dan 20% overweegt andere extensie bij bezette domeinnaam

  Lees meer
 • donderdag 21 februari 2019

  Veilig internet

  Denk mee over het internet, internetgebruik, veiligheid, privacy en domeinnamen

  SIDN-panel-dame-thumbnail

  Meld je aan voor het SIDN Panel!

  Lees meer
 • woensdag 11 april 2018

  DNSSEC

  Getdns software library genomineerd voor ISOC.nl Innovatie Award

  Thumb+DNSSEC+news

  Getdns is een asynchrone DNS-resolver

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.