.nl-domein in 2014 weer gegroeid

Eind 2014 stond de teller van het aantal .nl-domeinnamen op 5.531.186. Daarmee is het .nl-domein met 2,7% gegroeid ten opzichte van 2013. Van de ruim 5,5 miljoen .nl-domeinnamen is meer dan 40% gesigneerd met DNSSEC. Daarmee is het .nl-domein in aantallen én in percentage gesigneerde domeinnamen voor het eerst wereldwijd de allergrootste. De groei van het aantal .nl-domeinnamen neemt weliswaar sinds 2011 af, maar met een marktaandeel van 73,7% blijft .nl ook in 2014 onverminderd populair op de Nederlandse domeinnamenmarkt. De zwakkere groei van .nl is een trend die eveneens zichtbaar is bij vergelijkbare landendomeinen in Europa.

Ontwikkeling .nl

Na jaren van lineaire groei zien we al sinds 2011 dat de groei van het aantal .nl-domeinnamen minder wordt. Eind 2014 was het aantal .nl-domeinnamen 5.531.186. Procentueel komt de groei ten opzichte van 2013 uit op 2,7%. In 2013 was de groei nog 5,3%.

Ontwikkeling .nl domeinnamen 2014

Forse daling netto groei

Netto kwamen er 142.822 .nl-domeinnamen bij in 2014. Dat is een forse daling van 47,6% ten opzichte van 2013. De afname van de netto groei zien we al een aantal jaren.

Daling groei .nl-domeinnamen

Lichte daling aantal nieuwe registraties

Er werden in 2014 bijna 900.000 nieuwe .nl-domeinnamen geregistreerd. We zien ten opzichte van het voorgaande jaar (971.304) een beperkte afname van 7,4%. Ondanks de afname blijft de interesse in .nl-domeinnamen aanzienlijk.

Aantal .nl-domeinnaam registraties

Meer .nl-domeinnamen opgeheven

Aantal .nl-domeinnaam opheffingen

De daling van de groei wordt vooral ingegeven door een stijgende opheffingstrend. We noteerden in 2014 een stijging van 9% ten opzichte van 2013. Er worden elk jaar meer domeinnamen opgeheven. Hoewel niet een specifieke oorzaak is aan te wijzen zien we wel dat houders van meerdere domeinnamen kritischer kijken naar hun portfolio. Ook worden niet gebruikte domeinnamen sneller opgeheven.

.nl grootste domein op het gebied van DNSSEC

Het aantal met DNSSEC beveiligde .nl-domeinnamen is flink gegroeid in 2014. Aan het eind van het jaar waren 2.251.993 .nl-domeinnamen voorzien van DNSSEC. Dat is een stijging van ruim 34% in vergelijking met 2013. Daarmee is het .nl-domein in aantallen en in percentage gesigneerde domeinnamen wereldwijd de allergrootste. De groei van het aantal DNSSEC-domeinnamen is met name te danken aan de actieve ondersteuning die SIDN bij de implementatie van DNSSEC bood aan een aantal grote registrars.

Aantal met DNSSEC gesignde .nl-domeinnamen

.nl is meest populaire extensie in Nederland

.nl meest populaire extensie

Ten opzichte van andere extensies doet .nl het zeer goed. Ook in 2014 blijft .nl de grootste en meest populaire extensie in Nederland. Het binnenlands marktaandeel is al jaren stabiel. De grootste ‘concurrenten’, .com en .eu, hebben hun aandeel in 2014 licht zien dalen. De nieuwe gTLD’s hebben tot nu toe een zeer beperkt aandeel op de Nederlandse domeinnamenmarkt. 

Ontwikkeling .nl in mondiaal perspectief

Met 2,7% groei deed .nl het naar internationale maatstaven goed. Vergelijkbare landendomeinen in Europa lieten in 2014 een zwakkere groei zien (vb. het Duitse landendomein .de met 1,1% groei in 2014). De mondiale markt voor domeinnamen dreef in 2014 vooral op de explosieve toename van het aantal .tk-domeinen, die gratis geregistreerd kunnen worden. Daarnaast droegen de marktintroductie van generieke domeinen (de zgn. nieuwe gTLD’s) en toenemende vraag buiten Europa bij aan de wereldwijde toename van het aantal domeinnamen.

Reacties

Marnie-van-Duijnhoven_Thumbnail

Marnie van Duijnhoven

Woordvoerder

+31 6 46 10 85 22

communicatie@sidn.nl

 • maandag 30 juli 2018

  Veilig internet

  Tips over ceo-fraude: herkennen, voorkomen en handelen

  Thumb-CEO-fraud

  ceo-fraude is in opkomst in Nederland

  Lees meer
 • vrijdag 21 december 2018

  .nl-domeinnaam

  ICANN en de WHOIS: gaat de admin-c verdwijnen?

  ICANN

  Eén tijdige, wereldomvattende oplossing is wenselijk

  Lees meer
 • maandag 3 december 2018

  Kennis

  Nederlander ruim 60 uur per maand online via smartphone

  Thumb-Trends-2018

  SIDN presenteert resultaten onderzoek Trends in internetgebruik 2018

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.