Markt voor digitale identiteiten krijgt sterke impuls door krachtenbundeling Connectis en SIDN

SIDN krijgt meerderheidsbelang in Connectis

SIDN heeft sinds 1 januari een meerderheidsbelang verworven in Connectis. Connectis is één van de grootste leveranciers van veilige inlogoplossingen in Nederland. Het bedrijf verwerkt miljoenen inlogtransacties per jaar. Met de krachtenbundeling van Connectis en SIDN krijgt de markt voor digitale identiteiten een sterke impuls.

Dit stelt Connectis in staat om haar groeiambities te verwezenlijken en te werken aan een toekomst van veilige inlogoplossingen en herbruikbare digitale identiteiten. Met het meerderheidsbelang krijgen we direct een substantiële positie op de markt van digitale identiteiten. De diensten van Connectis sluiten naadloos aan bij onze ambitie om het digitaal bestaan van mensen en organisaties makkelijker en veiliger te maken.

Leverancier van veilige inlogoplossingen

Meer dan 12 miljoen Nederlanders gebruiken de infrastructuur van Connectis om in te loggen bij ruim 250 dienstverleners, zoals grote (zorg)verzekeraars, uitgevers, lokale overheden en ministeries.  De hoogopgeleide medewerkers van Connectis hebben een innovatief platform ontwikkeld voor o.a.veilig inloggen, mobiele authenticatie en koppelingen met bestaande loginvoorzieningen zoals DigiD, eHerkenning, iDIN (Bank-ID) en eIDAS. Met eIDAS biedt Connectis als eerste private partij een oplossing aan om gebruikers vanuit heel Europa op een veilige manier online te identificeren.

Unieke positie en expertise SIDN versterkt dienstverlening Connectis

De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het optimaliseren van de dienstverlening rond .nl. Het .nl-domein is uitgegroeid tot een van de grootste en veiligste domeinen ter wereld. Uit het tevredenheidsonderzoek dat we in het najaar van 2016 hebben uitgevoerd, blijkt dat de .nl-registrars zeer tevreden zijn over de systemen en de support die we leveren. Het .nl-domein stáát in Nederland en is een cruciale factor in het online privé en zakelijke leven. We hebben veel expertise in huis en zijn een krachtige speler in de Nederlandse en internationale internetsector. Onze unieke positie als onafhankelijke, professionele non-profit organisatie, onze expertise, maar vooral ook de sterke focus op kwaliteit, betrouwbaarheid en échte toegevoegde waarde versterkt de dienstverlening van Connectis.

Roelof-Meijer-en-Martijn-Kaag

Ondertekening door Roelof Meijer en Martijn Kaag.

Veelgestelde vragen

De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het optimaliseren van de dienstverlening rond .nl. Inmiddels is .nl is uitgegroeid tot een van de grootste en veiligste domeinen ter wereld. Dat willen we graag zo houden. We blijven ons dan ook met dezelfde energie inzetten voor een veilig en stabiel .nl en goede support aan onze registrars. Daarbij blijven SIDN en Connectis gescheiden organisaties met bijvoorbeeld ieder een eigen directeur. Naast het geld voor de acquisitie en de bijdrage aan het fonds beschikken we bovendien nog steeds over voldoende eigen vermogen als financiële buffer, om een gezonde bedrijfsvoering te houden en om te kunnen blijven investeren in de betrouwbaarheid en de veiligheid van het .nl-domein.

Onze missie is het verbinden van mensen en organisaties voor een zorgeloos digitaal bestaan. Dit sluit perfect aan op de missie van Connectis. Vanuit deze missie en onze ambitie voor een “waardevoller, veiliger en makkelijker internet” willen we ons ontwikkelen op 3 domeinen: digital identity, digital security en digital usability. Dit doen we door het zelf ontwikkelen van nieuwe producten en diensten én door acquisities. Met het belang in Connectis krijgen we direct een substantiële positie op de markt van digitale identiteiten. Zo werken we gericht aan onze ambitie om het digitaal bestaan voor mensen en organisaties waardevoller, veiliger en makkelijker te maken.

De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het optimaliseren van de dienstverlening rond .nl. Inmiddels is .nl uitgegroeid tot een van de grootste en veiligste domeinen ter wereld. De registrars zijn zeer tevreden over onze dienstverlening. Het .nl-domein stáát in Nederland en is een cruciale factor in ons privé en zakelijke leven. SIDN heeft veel expertise in huis en is een krachtige speler in de Nederlandse en internationale internetsector. De opgebouwde kennis en ervaring willen we behouden en inzetten voor de Nederlandse maatschappij. Het meerderheidsbelang in Connectis speelt een belangrijke rol in de continuïteit van SIDN en het doel om op termijn minder afhankelijk te zijn van .nl. De dienstverlening van Connectis wordt een heel belangrijke core component van de digitale wereld (zoals domeinnamen dat nu zijn). Dit biedt ook kansen voor de .nl-registrars. Betere toegang tot Nederlandse online dienstverlening door hergebruik van (Europese) identiteiten versterkt de positie van Nederlandse IT-ondernemers. De samenwerking zorgt bovendien voor een reductie van kosten voor fraude en identitymanagement.

SIDN heeft geen specifieke kennis van digitale identiteiten, maar we onderzoeken wel al enkele jaren de mogelijkheden om bij te dragen aan de verdere ontwikkelingen op het gebied van digitale identiteiten en eID-stelsels. Met ons belang in Connectis beschikken we direct over de kennis van digitale identiteiten en veilige inlogmogelijkheden. Met onze unieke positie als onafhankelijke, professionele non-profit organisatie en onze expertise denken we een versnelling te kunnen geven aan markt- en productontwikkelingen.

Niets. SIDN blijft wie zij is. Wij verwachten dat we door de unieke positie van SIDN als onafhankelijk professionele non-profit organisatie en met onze expertise kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkelingen op het gebied van digitale identiteiten. We doen dat in de kern vanuit dezelfde missie als die van Connectis: het digitaal verbinden van mensen en organisaties op een veilige en makkelijke manier. Daarnaast levert de deelname in Connectis een extra inkomensstroom op die we weer kunnen besteden aan het nastreven van onze eigen onafhankelijke doelen.

Vooralsnog hebben we geen specifieke bestemming voor dit dividend bepaald en beschouwen we het dus als gewone verdiensten. Deze kunnen we onder andere aanwenden voor het SIDN fonds.

Onze organisatie blijft hetzelfde. Daar komt door de deelname in Connectis geen verandering in. Wel hebben we een dochtervennootschap onder de naam SIDN Deelnemingen B.V. opgericht. Deze houdt op haar beurt 65% van de aandelen in Connectis Group B.V. Doel hiervan is om een goede juridische scheiding tussen de beide activiteiten aan te brengen. Mochten zich onverhoopt op enig moment risico’s bij Connectis voordoen, dan blijven die voor rekening van Connectis en wordt voorkomen dat er verhaal op SIDN mogelijk is. Connectis Group B.V. is zelf weer aandeelhouder van alle aandelen in 3 vennootschappen: Connected Information Systems B.V., die de diensten aan de klanten levert, Connectis R&D B.V., die de software ontwikkelt en eigenaar is van alle auteursrechten op de software, en daarnaast het in Roemenië gevestigde Connected Information Systems S.R.L., waar ook een deel van de software ontwikkeld wordt.

Reacties

Marnie-van-Duijnhoven_Thumbnail

Marnie van Duijnhoven

Communicatiemanager / woordvoerder

+31 6 46 10 85 22

communicatie@sidn.nl

 • vrijdag 18 januari 2019

  Over SIDN

  IRMA wint ISOC.nl Internet Innovatie Award 2019

  Thumb-ISOC-Award-IRMA

  Eervolle vermelding voor OpenINTEL

  Lees meer
 • dinsdag 18 februari 2020

  Veilig internet

  Bestuurders te optimistisch over cybercrime

  Thumb-boss-of-the-company-relaxing-and-looking-at-the-window

  Brede groep organisaties doelwit

  Lees meer
 • woensdag 25 september 2019

  Over SIDN

  Nieuwkomers leren kennen onder het genot van een taartje

  Thumb Karel & Muohanad Welcome app

  Met de Welcome-app wordt sociaal integreren een piece of cake

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.