Live transcriptie voor doven en slechthorenden dankzij AmberScript

SIDN fonds steunt ontwikkelaar van spraakherkenningsengine

In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, doof of slechthorend. In het digitale landschap lopen zij soms tegen belemmeringen aan. Publieke organisaties zijn door de wetgeving ‘digitale toegankelijkheid’ verplicht om digitale uitingen toegankelijk te maken voor mensen met een cognitieve beperking. Startup AmberScript helpt bedrijven hierbij, door met spraakherkenning transcripten en ondertitels te leveren. In hun niet-digitale dagelijks leven zijn mensen met een auditieve beperking vaak afhankelijk van een tolk of familielid om gesprekken te kunnen volgen of zichzelf verstaanbaar te maken. Een hoorcollege volgen is al lastig. Daar bedachten de co-founders van AmberScript iets op: een Nederlandse spraakherkenningsapp voor doven en slechthorenden, waarin real-time gesprekken en audio-opnames worden omgezet in tekst. We vroegen Peter-Paul de Leeuw, co-founder van AmberScript, naar de aanleiding voor dit initiatief, de samenwerking met SIDN fonds en de toekomstplannen van de organisatie.

Peter-Paul-de-Leeuw-260x260

Peter-Paul de Leeuw, co-founder van AmberScript

Ontstaan vanuit een frustratie

AmberScript is een online tool waarmee je eenvoudig een audiobestand omzet naar een tekst. Het idee voor deze tool ontstond vanuit een eigen frustratie. “Het uitwerken van interviews voor mijn kwalitatieve studie was een enorm tijdrovend proces. Ik wist dat dit makkelijker kon met behulp van spraakherkenningstechnologie”, aldus Peter-Paul. De technologie was er ook, maar in de praktijk bleek deze nog niet goed geïntegreerd in een product en al helemaal niet in het Nederlands. Samen met co-founders, Thomas Dieste en Timo Behrens, ontwikkelde Peter-Paul een eigen spraakherkenningsengine om dit probleem op te lossen. De tool werkt eenvoudig: je uploadt een audiobestand waar je een transcriptie van wilt. De spraakherkenningsengine vormt het audiobestand om naar een tekstueel transcript dat voor 80% accuraat is. De tool koppelt de audio aan het transcript, waardoor je eenvoudig in de online editor zelf de puntjes op de ‘i’ zet. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, dan helpen AmberScript’s eigen transcribenten je om jouw transcript 100% kloppend te krijgen.

AmberScript doorbreekt communicatie-barrières

In de afgelopen twee jaar probeerden 200.000 mensen de tool en inmiddels wordt de tool in 29 talen aangeboden. Nu blijkt de tool ook overstijgende functies te hebben. “Nadat we een tijdje gelanceerd waren, kwamen we erachter dat mensen met een auditieve beperking AmberScript gebruikten om audio opnames van hoorcolleges om te zetten in transcripten. Dat trok onze aandacht.” Dove en slechthorende mensen moeten vrijwel altijd een tolk meenemen om inhoud zonder beperking te kunnen volgen of zichzelf verstaanbaar te maken. Dit is duur en het aantal tolken is schaars. Ook heb je soms te maken met verschil in intelligentieniveau tussen tolk en doven of slechthorenden of een gebrek aan expertise. Live transcriptie zou hier uitkomst bieden. Daarom ontwikkelt AmberScript op dit moment een app, waarmee doven en slechthorenden kosteloos berichten of vergaderingen kunnen opnemen en een live transcriptie op hun beeldscherm te zien krijgen. Hiermee doorbreekt de organisatie communicatie-barrières. Mensen met een auditieve beperking krijgen in elke situatie toegang tot dezelfde inhoud als ieder ander zonder deze beperking. In maart dit jaar verschijnt een eerste prototype. Een vervolgstap is om samen te werken met een hardware provider van apparaten voor doven en slechthorenden, zodat de technologie ook in deze hardware geïntegreerd kan worden.

SIDN fonds

Mensen en organisaties verbinden voor een onbezorgd digitaal bestaan, dat is de missie van SIDN. SIDN fonds, dat we in 2014 startte, draagt hieraan bij. SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen en geeft geld aan projecten die het internet versterken, bijdragen aan empowerment van de gebruikers of die internet op een vernieuwende manier inzetten. Zo dragen we bij aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

SIDN fonds steunt AmberScript

SIDN fonds steunt het initiatief van Peter-Paul en zijn team. “Dit project maakt live transcriptie van gesprekken mogelijk en dat draagt bij aan toegankelijkheid voor mensen met een auditieve beperking. Door deze live transcripties gratis mogelijk te maken, kunnen doven en slechthorenden de tool bijvoorbeeld inzetten in een werkomgeving. De doelstelling van het project draagt daarmee mooi bij aan onze doelstelling Tech for Good”, vertelt Marieke van der Kruijs projectcoördinator bij SIDN fonds. Peter-Paul: “Met behulp van de financiële steun van SIDN fonds kunnen we de eerste werkende versie van de app ontwikkelen. Daarnaast stelt het fonds haar netwerk beschikbaar, waardoor wij bijvoorbeeld met experts op het gebied van privacy aan tafel kunnen zitten om privacy zo goed mogelijk te waarborgen in onze app.”

Transcriptie met één druk op de knop

Uiteindelijk hoopt AmberScript dat alle audio- en videocontent met één druk op de knop toegankelijk worden gemaakt. Om dit doel te bereiken stelt de organisatie haar technologie via een Application Programming Interface (API) beschikbaar voor andere softwaremakers die spraak naar tekst willen omzetten voor eigen doelen of eigen software. Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de app voor mensen met een auditieve beperking of wil je meer weten over de mogelijkheden van de API? Kijk voor meer informatie op de website van AmberScript.

Reacties

 • dinsdag 11 februari 2020

  Veilig internet

  Freedom Internet zet in op statische IPv4-adressen en dual-stack

  Thumb-logo-freedom-internet

  "In het ergste geval gaan we die adressen voorlopig leasen"

  Lees meer
 • donderdag 25 april 2019

  SIDN Labs

  Vertrouwen in netwerkdiensten bevorderen door veilige, stabiele en transparante internetten

  Thumb-trust

  Een gezamenlijk onderzoeksprogramma van SIDN Labs, Universiteit van Amsterdam, Universteit Twente, SURFnet en NLnet Labs

  Lees meer
 • vrijdag 29 juni 2018

  Veilig internet

  Hackman bereikt meer dan 500.000 Nederlanders

  Thumb-Lieke-laptop

  Platform blijkt een goede manier om awareness voor online veiligheid te creëren

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.