Gegevens particuliere houders in Whois verder beperkt

Eén van de uitkomsten van het laatste Domeinnaamdebat, was de wens om particuliere domeinnaamhouders de mogelijkheid te geven hun gegevens die zichtbaar zijn in de Whois (op de SIDN-website) verder te beperken. Sinds 2010 tonen we alleen nog de naam van de houder en het e-mailadres van de administratieve contactpersoon (meestal ook de houder).

Vanaf 1 maart 2016 is bij particuliere domeinnaamhouders ook de naam niet meer opvraagbaar via de Whois. Zakelijke domeinnaamhouders krijgen de mogelijkheid om juist meer gegevens te tonen in de Whois.

Onderscheid tussen zakelijke en particuliere domeinnaamhouders

Vanaf 1 maart maken we onderscheid tussen zakelijke en particuliere domeinnaamhouders, als het gaat om de gegevens die getoond worden in de Whois. Onder particuliere domeinnaamhouders verstaan we natuurlijke personen die niet  handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij zakelijke domeinnaamhouders gaat het om domeinnamen op naam van een bedrijf of organisatie. Onderstaande tabel laat zien wat er verandert.

Particulier Zakelijk
Huidige situatie Nieuwe situatie Huidige situatie Nieuwe situatie
Naam domeinnaamhouder Verplicht Niet zichtbaar Verplicht Verplicht
Adresgegevens domeinnaamhouder Niet zichtbaar Niet zichtbaar Niet zichtbaar Optioneel, standaard niet zichtbaar
E-mailadres administratief contactpersoon Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht

Met deze verandering volgen we de lijn van verschillende andere Europese registry’s, zoals EURid (.eu), DNS Belgium (.be) en Nominet (.uk). Deze registry’s bieden particuliere houders ook mogelijkheden om minder gegevens van hun domeinnaamregistratie te tonen in de Whois.

Kenmerk in domeinnaamregistratiesysteem

Vanaf 1 maart laten we van alle domeinnaamregistraties in ons registratiesysteem met het kenmerk Natuurlijk persoon automatisch de beperkte gegevens zien in de Whois. Voor deze domeinnamen geldt dus dat de naam van de houder niet meer zichtbaar is. Registraties met andere kenmerken beschouwen we als zakelijk en bij deze domeinnamen laat de Whois de naam van de houder wél zien. Het adres van de houder is standaard niet te vinden in de Whois-gegevens, maar kan als u dit wilt wel zichtbaar gemaakt worden. Hiervoor kunt u terecht bij uw registrar.

Uw registrar kan u ook helpen als aan uw domeinnaamregistratie om wat voor een reden dan ook het verkeerde kenmerk gekoppeld is en uw gegevens (naam en adres) daardoor ten onrechte wel te vinden zijn in de Whois. Uw registrar kan dit voor u corrigeren.

Opvragen van meer contactgegevens van domeinnaamhouders

Er zijn situaties waarin het wel noodzakelijk is om meer informatie op te kunnen vragen over een domeinnaamhouder, ook als dit een particuliere houder betreft. Deze mogelijkheid bieden we nu al aan in Nederland gevestigde advocaten en gerechtsdeurwaarders. Deze regeling breiden we uit. Vanaf 1 maart kan iedereen met een aantoonbaar belang nadere gegevens van een domeinnaamhouder bij ons opvragen voor de volgende doeleinden:

 • voor het oplossen van technische problemen in verband met de werking van het internet

 • ten behoeve van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

 • ter voorkoming en bestrijding van illegale en schadelijke inhoud op het internet.

Het indienen van een gemotiveerd verzoek kan via het ‘Formulier voor opvragen contactgegevens .nl-domeinnaamhouder’ dat beschikbaar komt op onze website.

Aanpassing in de algemene voorwaarden

Bovengenoemde veranderingen leiden tot wijzigingen in de algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders, onze Wbp-regeling en de bijbehorende toelichting. Onderaan deze pagina kunt u een document downloaden waarin de wijzigingen in de algemene voorwaarden gemarkeerd zijn. Deze gewijzigde algemene voorwaarden en Wbp-regeling worden van kracht per 1 maart 2016.

Downloads

Reacties

 • woensdag 28 maart 2018

  Veilig internet

  Werk aan de winkel voor nieuwsmedia

  thumbnail+news

  De beveiliging van domeinnamen in de journalistieke sector blijft achter.

  Lees meer
 • dinsdag 24 juli 2018

  Over SIDN

  “ICT niet voor vrouwen? Dit vak is geschikt voor iedereen!”

  Thumb-Anne-van-Bemmelen

  Onze DNS-engineer Anne van Bemmelen pensioneert

  Lees meer
 • dinsdag 24 juli 2018

  Over SIDN

  De zoektocht naar de cyberspecialist van morgen

  Thumb-student-laptop

  De Cyberwerkplaats koppelt jong talent op een vernieuwende manier aan de praktijk

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.