Eerste conceptvoorstel CCWG gepubliceerd voor discussie

Waarom is het belangrijk het CCWG Initial Report te lezen en erop te reageren?

Op 4 mei heeft de Cross Community Working Group on Enhancing ICANN’s Accountability (CCWG) haar eerste conceptvoorstel gepubliceerd. Het is belangrijk dat u dit document leest en erop reageert als u een mening heeft over het onderwerp dat hier ter discussie staat. In deze blog leg ik uit waarom.

Waar gaat het over?

Als achtergrondinformatie kan ik de blog van mijn collega, Maarten Simon, aanbevelen.

Waar het om draait is dat de Amerikaanse overheid voorbereidingen aan het treffen is om het toezicht op de IANA-functie over te dragen aan de wereldwijde internetgemeenschap. Onder die functie valt ook het beheer van de DNS-root, die van cruciaal belang is voor het functioneren van het hele DNS, dus ook .nl en alle andere top level domeinen. De IANA-functie zelf wordt momenteel uitgevoerd door ICANN, op basis van een contract met de Amerikaanse overheid. ICANN behoudt haar uitvoerende functie, maar het contract met de Amerikaanse overheid wordt beëindigd.

Het gaat echter niet alleen om het toezicht op de IANA-functie. In de huidige situatie heeft de Amerikaanse regering in het algemeen aanzienlijke zeggenschap over ICANN, vanwege haar toezicht op de IANA. Het feit dat de VS kan besluiten om de IANA-functie aan een andere partij dan ICANN uit te besteden is een stok achter de deur. Zodoende moet ICANN uiteindelijk rekenschap afleggen aan de Amerikaanse regering.

Om die reden willen veel stakeholders, inclusief een groot aantal overheden, dat aan deze situatie een einde komt. Het systeem heeft tot nu toe weliswaar goed gewerkt en geleid tot het internet dat we nu hebben, maar het past niet langer bij het inmiddels wereldwijde economische en maatschappelijke belang van het internet.

Het overleg over de overdracht van de IANA-functie leidde al snel tot een bredere discussie over de gevolgen voor de verantwoording die ICANN momenteel aflegt. Duidelijk was dat beëindiging van het contract met de VS inhoudt dat de huidige verantwoording gaat veranderen en dat er behoefte is aan verbeteringen. Zodoende werd de Cross-Community Working Group on Enhancing ICANN’s Accountability (CCWG) opgezet. Samen met vier anderen leden vertegenwoordig ik de belangen van de ccTLD’s in deze groep.

De CCWG heeft als taak om te onderzoeken hoe en aan wie ICANN verantwoording met betrekking tot haar functies aflegt en voorstellen te doen voor een betere verantwoording van ICANN aan alle betrokkenen.

Waarom is dit voor u belangrijk?

Een betere verantwoording van ICANN is onlosmakelijk verbonden met de overdracht van de IANA-functie en vormt een absolute voorwaarde voor die overdracht.

Een goede overdracht is bovendien noodzakelijk voor de succesvolle ontwikkeling van een ondeelbaar en voor iedereen vrij toegankelijk internet. Deze kans zal zich niet snel nog eens voordoen, dus we kunnen het ons niet veroorloven om te falen.

De definitieve voorstellen voor de verbetering van ICANN’s verantwoording en de overdracht van de IANA-functie zullen het multistakeholdermodel zwaar op de proef stellen. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt zal dit uiteindelijk leiden tot het einde van het multistakeholdermodel en daarmee tevens tot het einde van het internet in zijn huidige vorm.

Daarom kunt u zich het niet veroorloven om de conceptvoorstellen van de CCWG – of andere voorstellen in dit proces – te negeren. Tenminste, niet als u belang hecht aan het multistakeholdermodel.

Wat moet u doen?

Lees het CCWG concepvoorstel en stuur ons vóór 3 juni 2015 uw reactie.

Heeft u bezwaren of suggesties voor verbeteringen, laat het ons dan weten. We horen vooral graag uw mening over de specifieke zaken waar we u in het voorstel naar vragen.

Goed om te weten

Er valt nog heel wat te sleutelen aan het voorstel en dit is zeker nog niet de definitieve versie. De tijdsdruk, de enorme hoeveelheid werk, het onbekende terrein dat moest worden onderzocht en de uiteenlopende meningen en inzichten die moesten worden verenigd maakten de totstandkoming soms pijnlijk.

Maar het resultaat – en daar gaat het tenslotte om – is goed. Eerlijk gezegd: veel beter dan ik had verwacht. En zeker solide genoeg om uw feedback over te vragen. Zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. De CCWG hoort graag van u!

Roelof Meijer

CEO SIDN

Reacties

Roelof_Meijer_260

Roelof Meijer

Algemeen directeur

+31 26 352 55 00

 • dinsdag 24 september 2019

  SIDN Labs

  Experimenteren met nieuwe internet-infrastructuren: SCION

  Thumb-abstract-dots-tunnel-and-waves

  SIDN Labs aangesloten op SCIONLab

  Lees meer
 • maandag 26 februari 2018

  SIDN Labs

  Anycastnetwerk van .nl verder uitgebreid

  Thumb-CIRA

  DNS-capaciteit .nl uitgebreid met dienst van Canadese registry

  Lees meer
 • donderdag 19 april 2018

  Veilig internet

  Online pesten was nog nooit zo makkelijk

  tumbnail+cyberpesten

  Vandaag is de dag tegen (cyber) pesten

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.