Een nieuwe voorzitter voor SIDN’s stok achter de deur

Acht jaar lang was Ary-Jan van der Meer lid en voorzitter van het College voor Klachten en Beroep (CvKB) van SIDN. Onlangs nam hij afscheid en Judith de Vreese, een van de huidige leden, nam zijn plaats in. Een goed moment om eens bij te praten.

Wat doet het CvKB eigenlijk?

Ary-Jan: “Wie bezwaar heeft tegen een besluit van SIDN kan bij het college terecht. Je kunt hierbij denken aan een registrar die geroyeerd wordt omdat hij zijn bijdrage niet heeft betaald of aan iemand die het niet eens is met een besluit van SIDN tot wijziging van de houder van een domeinnaam. Leidend voor uitspraken hierover zijn de algemene voorwaarden van SIDN. Daarnaast behandelen we klachten van ieder die vindt dat een registratie van een domeinnaam door het gebruik van die naam strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Bij deze zaken baseren we ons meer op algemene rechtsbeginselen en eerdere uitspraken.”

Hoe zijn jullie bij het CvKB terechtgekomen?

Judith: “Als rechter behandel ik regelmatig zaken rondom intellectueel eigendom. Je krijgt dan ook met domeinnamen te maken. Meestal gaat het dan over de vraag wie de domeinnaam mag voeren of de vraag of er met een domeinnaam inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam van een ander. Het leek me leuk om me verder in dit onderwerp te verdiepen. Het CvkB is ook interessant omdat je mensen ontmoet met een andere kijk. De meeste leden zijn vanuit de wetenschap of vanuit de advocatuur bezig met ICT-recht. Ze hebben niet allemaal een juridische achtergrond, maar wel veel ervaring met domeinnamen.”Ary-Jan: “Voor mij geldt hetzelfde. En net als Judith ben ik begonnen als lid van het College. Ik doe dit nu al 8 jaar. Het is gezond voor een orgaan als het College om regelmatig de samenstelling te verversen. Dat voorkomt tunnelvisie.”

Wat maakt jullie zo geschikt voor als voorzitter?

Judith: “Op het gebied van de techniek achter domeinnamen zijn we natuurlijk niet meer dan geïnformeerde leken. Maar als rechter hebben we veel expertise in bijvoorbeeld het nemen van beslissingen, het leiden van een zitting, of het goed communiceren van een uitspraak.”

Waarom is het CvKB belangrijk?

Ary-Jan: “Als je het niet eens bent met de beslissingen van SIDN, kun je niet zomaar overstappen naar een concurrent. Het is natuurlijk altijd mogelijk om naar de civiele rechter te stappen, maar het is toch wel erg fijn dat er een voordelig, laagdrempelig en onafhankelijk alternatief is.”Judith: “Daarbij geeft SIDN zelf aan dat het College ze scherp houdt. We zijn voor hen een stok achter de deur. Best belangrijk, lijkt me.”

Hoe onafhankelijk is het CvKB eigenlijk? Jullie worden betaald door SIDN …

Ary-Jan: “Als rechter werd ik betaald door de overheid. Maar ik deed ook regelmatig uitspraak in zaken tegen de overheid. Niemand heeft ooit betwijfeld of ik in die zaken wel onafhankelijk heb beslist. Ik denk dat die onafhankelijkheid gewoon zit ingebakken. Stel dat we een uitspraak moeten doen over een zaak en de klager is een kaartvriendje van een van onze leden. Dan beslist dat lid niet mee. Dat behoeft geen enkele uitleg. Geen van de leden van de CvKB staat ook in verband met SIDN en zittingen vinden altijd plaats op een externe locatie.”

Wat is de rol van de voorzitter?

Ary-Jan: “De voorzitter houdt de reglementen bij, bewaakt alle procedures en heeft de leiding tijdens een zitting van het College. Daarnaast komen alle klachten en bezwaren eerst bij hem terecht. Beroepen of klachten die evident kansloos zijn, kunnen door hem niet-ontvankelijk of ongegrond worden verklaard, zonder dat er nog een zitting komt. Tegen zo’n besluit kan de appellant of klager overigens weer in beroep gaan.”Judith: “In de 3 jaar dat ik lid ben, heb ik slechts één zitting meegemaakt. Als voorzitter verwacht ik het dus wel iets drukker te krijgen.”

Wat is de meest interessante zaak die je tot nu toe hebt meegemaakt?

Judith: “De zaak die ik heb meegemaakt was redelijk standaard, het ging over de beëindiging van een overeenkomst. De zaken over domeinnamen die in strijd zouden zijn met de goede zeden zijn het meest interessant. Er is bijvoorbeeld een zaak geweest over een domeinnaam die bestond uit de voor- en achternaam van een meisje dat enkele jaren terug op 7-jarige leeftijd verdween. In die tijd een geruchtmakende zaak. De domeinnaam was geregistreerd door de eigenaar van een praktijk voor ‘reïncarnatie therapie’. Op de site claimde hij met het dode meisje in contact te staan. Veel mensen zullen dit niet kies vinden, maar is het ook strijdig met de openbare orde of de goede zeden zoals de klager vond? Het toenmalige College vond van niet.”Ary-Jan: “Wanneer iets in strijd is met de goede zeden hangt af van de context. Stel je de url heilhitler.nl voor. Die lijkt op het eerste gezicht in strijd met de goede zeden. En is dat naar mijn mening ook zeker als de domeinnaam is geregistreerd door rechts-extremisten. Maar als de Anne Frank Stichting de domeinnaamhouder is, dan is het ineens een heel ander verhaal. De Anne Frank Stichting zou dit juist kunnen doen om te waarschuwen voor leiders als Hitler. Het gaat dus om het gebruik van de domeinnaam. We beoordelen echter ook weer niet de inhoud van een website. Stel dat de belangenvereniging voor pedofielen de domeinnaam martijn.nl heeft geclaimd. Dan kan het zijn dat de inhoud van de website in strijd is met de goede zeden maar de domeinnaam is dat op zich niet. Het is enorm interessant om diepgaand te discussiëren over zulke onderscheiden.”

Weten mensen de weg naar het College te vinden?

Judith: “Gezien het geringe aantal zaken dat we behandelen, zou je bijna zeggen van niet. Toch is er denk ik genoeg aandacht voor het CvKB. Als er echt klachten zijn, weten mensen ons wel te vinden. We staan op de website van SIDN, we krijgen aandacht op de Domeinnaamdebatten én we worden natuurlijk genoemd op de schriftelijke overeenkomsten. Ach, en misschien helpt dit artikel bij de bekendheid.”

Reacties

 • woensdag 28 november 2018

  Veilig internet

  Waarom zou je meer data delen dan noodzakelijk is?

  Thumb-privacy-on-digital-background

  Privacy by Design en SIDN bundelen krachten

  Lees meer
 • maandag 12 augustus 2019

  Over SIDN

  Tweede SIDN TechTalk op 18 september

  IMG 0557

  Meld je aan!

  Lees meer
 • donderdag 20 december 2018

  SIDN Labs

  De SIDN Labs top 8 van 2018

  Thumb-calender-pages-2018-2019

  Werken aan het verder verhogen van de veiligheid en stabiliteit van .nl, het DNS en het internet

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.