De IANA stewardship transitie al gereed?

Het proces van de transitie uiteengezet

Een jaar en negen maanden is er door de internetgemeenschap aan gewerkt, maar het voorstel voor de IANA stewardship transitie lijkt nu bijna rond. Sommigen zullen dat langzaam vinden. Eigenlijk had de transitie al in september dit jaar moeten zijn afgerond. Vele anderen en zeker degenen die er nauw bij betrokken waren, zullen vooral blij zijn dat het plan er nu (bijna) ligt.

Waar gaat het ook al weer over?

De Amerikaanse overheid is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het internet. Op historische gronden bekleedt de VS daardoor een unieke positie in de organisatie van het internet als toezichthouder op de IANA functie. IANA is het administratieve orgaan dat o.a. wijzigingen met betrekking tot de domeinnaamextensies in het rootsysteem van het domeinnaamstelsel beheert. Zo ligt bij IANA vast dat SIDN de beheerder van het .nl-domein is en wat de nameservers zijn waar je de .nl-zonefile kan bevragen.

IANA heeft daarnaast ook een administratieve rol met betrekking tot de IP-adressen en met betrekking tot de zogenaamde protocol parameters. De IANA-functie wordt uitgeoefend door ICANN op basis van een overeenkomst met de VS. Deze laatste heeft in maart 2014 aangekondigd om bij het aflopen van deze overeenkomst haar toezichthoudende rol over te dragen aan de ‘internetgemeenschap’. Zij heeft ICANN aangewezen om dit proces te faciliteren.

Wat is er sindsdien gebeurd?

Omdat de drie betrokken gemeenschappen (domeinnamen, nummers en de IETF) ieder hun eigen belangen hadden is er voor een aanpak gekozen waarbij iedere gemeenschap middels een eigen proces en plan voor de overdracht voor hun deel van de functie opstelden. Een overkoepelende werkgroep zou daarna, waar nodig, de plannen aan elkaar knopen.

Zo is het ook gebeurd. De nummers en de IETF waren relatief snel klaar met hun plan. De domeinnamen deden er aanmerkelijk langer over maar ook dat voorstel was deze zomer gereed. De plannen bleken vervolgens voldoende op elkaar aan te sluiten waardoor de overkoepelende werkgroep weinig werk had om er in september van dit jaar een geheel van te maken.

Waarom is de transitie dan nu nog niet gereed?

Vanaf het begin van het proces was duidelijk dat de transitie tot gevolg zou hebben dat de VS hiermee haar grip op ICANN zou verliezen. Waar de VS in het verleden nog kon dreigen om de IANA-overeenkomst aan een andere partij te gunnen, zou die stok achter de deur vervallen door de transitie. Tegelijkertijd was er bij velen twijfel of de huidige inrichting van ICANN wel goed genoeg was om ICANN op eigen benen te laten staan.

Deze twijfel heeft er toe geleid dat parallel aan het transitieplan door de ICANN-gemeenschap hard is gewerkt aan een plan om de accountability van ICANN te verbeteren. Het is dit laatste plan dat nu vrijwel gereed lijkt te zijn. De werkgroep die deze mega klus tot een goed einde probeert te brengen heeft afgelopen weekend consensus bereikt over haar voorstel.

Dit voorstel wordt nu een laatste keer aan de gemeenschap voorgelegd voor commentaar en tegelijkertijd naar de verschillende bloedgroepen binnen ICANN voor een formeel akkoord. Ervan uitgaande dat die instemming er komt en dat er geen fundamenteel nieuwe commentaren komen, gaat het voorstel vervolgens voor goedkeuring naar het bestuur van ICANN. De verwachting is dat vanwege de druk die er op staat en het feit dat alle bloedgroepen en de board actief bij de vorming van het plan betrokken waren, het plan dit interne proces succesvol zal doorlopen.

Daarna zal het plan samen met het transitieplan ter goedkeuring aan de Amerikaanse overheid worden gestuurd. Waarschijnlijk wordt het daar wel weer spannend omdat het toch gaat om het ‘weggeven van Amerikaans eigendom’. De voorstellen zullen dan ook goedgekeurd moeten worden in het Amerikaanse congres en het is niet goed te voorspellen hoe dat zal verlopen.

Als alles goed komt

Mocht alles goed gaan dan zou de transitie eind september 2016 kunnen plaatsvinden. ICANN zal de IANA-functie dan niet langer uitoefenen onder toezicht van de Amerikaanse overheid maar onder die van de multistakeholder internetgemeenschap. Tegelijkertijd zal beter geborgd zijn dat de uiteindelijke zeggenschap binnen ICANN bij de verschillende stakeholders ligt. Het zal interessant zijn om te zien in hoeverre dit de dagelijkse gang van zake gaat beïnvloeden.

Betrokkenheid SIDN en meer info

Als beheerder van een van de grootste domeinnaamextensies ter wereld vindt SIDN het belangrijk om actief betrokken te zijn bij de globale ontwikkelingen rond de internetinfrastructuur. Vanuit SIDN hebben Roelof Meijer (ICANN accountability werkgroep) en Maarten Simon (transitieplan domeinnamen werkgroep) actief bijgedragen aan de hierboven beschreven processen. Voor meer informatie hierover kan uiteraard contact met ons worden opgenomen.

Gedetailleerde informatie over het proces en de concrete plannen zijn te vinden via:

Reacties

Maarten-Simon-thumbnail

Maarten Simon

Legal & Policy Advisor

+31 26 352 55 00

maarten.simon@sidn.nl

 • donderdag 14 februari 2019

  Veilig internet

  Nieuwe versie SPIN beschikbaar voor CPE-developers

  spin4home-IoT-iconen-thumbnail

  Een open source bouwblok voor de beveiliging van smarthomes

  Lees meer
 • dinsdag 27 november 2018

  SIDN Labs

  DNS Privacy: DNS-innovaties ter bescherming van je privacy

  Thumb-hands-above-laptop-with-virtual-padlock

  En de controverse rondom DNS over HTTPS

  Lees meer
 • dinsdag 11 december 2018

  Over SIDN

  Guardian360 en SIDN werken samen om mkb veiliger te maken

  Thumb-Arjan-Middelkoop-en-Jan-Martijn-Broekhof-ondertekenen-contract-samenwerking-SIDN-en-Guardian360

  Online security in het mkb kan en moet beter

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.