• Abuse contact

  Een contactadres van een netwerkbeheerder waarmee je contact kunt opnemen indien je hinder ondervindt van verkeer vanaf dat netwerk. Bijvoorbeeld in geval van overmatig netwerkverkeer (DOS attack) of spam.

 • Access provider

  Access providers verzorgen internettoegang voor hun klanten. Daarnaast kan een provider ook andere diensten aanbieden, bijvoorbeeld e-mail, webhosting en het wegfilteren van spam.

 • Admin-c

  Admin-c staat voor de administratief contactpersoon die geregistreerd is bij een .nl-domeinnaam. SIDN gebruikt het e-mailadres van de administratief contactpersoon in geautomatiseerde processen rond het beheer van de domeinnaam. Zo verzendt SIDN berichten aan dit adres bij opheffing van het domein of bij een verhuizing van de domeinnaam naar een andere registrar. 

 • Affiliate

  Als je nauw betrokken bent bij SIDN, maar geen registrar wilt worden dan kun je affliliate worden. Via een lidmaatschap biedt SIDN je bepaalde voordelen als: toegang tot de besloten registrarssite op www.sidn.nl, waarop je alle informatie vindt voor registrars, je ontvangt alle e-mailberichten die registrars van ons ontvangen, je wordt uitgenodigd voor de SIDN Relatiedagen en je ontvangt de nieuwsbrief.

 • ASCII

  Afkorting van American Standard Code for Information Interchange. Computers ‘begrijpen’ alleen getallen, dus een ASCII code is de numerieke weergave van letters, cijfers en leestekens.

 • ccTLD

  Afkorting voor country code Top Level Domain, en uitsluitend bedoeld voor landen. Een alom bekend voorbeeld van een ccTLD is natuurlijk .nl. Een ccTLD bestaat altijd uit twee letters, meestal de landenafkorting, zoals gedefinieerd in de ISO 3166-1 alpha-2 landencodes.

 • CENTR

  CENTR is een vereniging van partijen die Country Code Top Level Domeinnamen (ccTLD’s) registreren, zoals SIDN. Het is een discussieforum op het gebied van beleid dat betrekking heeft op de registratie van ccTLD’s en fungeert als communicatiekanaal richting partijen die bij de (verdere) ontwikkeling van het internet betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld ICANN.

  Alle partijen die ccTLD’s registreren kunnen in CENTR deelnemen. Sinds 2006 is CENTR geregistreerd als not-for-profit organisatie met Brussel als thuisbasis. Lees meer op centr.org.

 • Configuratie

  Het geheel van apparaten (hardware) en programmatuur (software) dat samen een computersysteem of -netwerk vormt.

 • Cookies

  Een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website op de harde schijf van de bezoeker achterblijft. Cookies kunnen informatie bevatten als datum, tijd, namen van bezochte pagina's of gekochte producten.

 • CvKB

  CvKB staat voor College voor Klachten en Beroep. Het CvKB is een door SIDN ingesteld onafhankelijk orgaan waarbij .nl-domeinnaamhouders en registrars in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van SIDN. Daarnaast kan bij het college een klacht ingediend worden als iemand van mening is dat een domeinnaam in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden. Meer informatie op cvkb.nl

 • Delegated

  Een gedelegeerde domeinnaam is een geregistreerde domeinnaam die is opgenomen in het DNS. Een niet-gedelegeerde (undelegated) domeinnaam is wel geregistreerd, maar staat niet in het DNS.

 • Dictionary attack

  Een poging om in een computersysteem in te breken door talrijke woorden uit een woordenboek als wachtwoord te proberen.

 • DNS

  Afkorting van Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het systeem en protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

 • DNSSEC

  DNSSEC, Domain Name System Security Extensions, is een uitbreiding op het DNS en is bedoeld om te voorkomen dat internetcriminelen gebruikers ongemerkt omleiden naar nepsites. Het huidge DNS-protocol is namelijk niet optimaal beschermd. Het is namelijk gebleken dat het mogelijk is de tijdelijke opslagruimte van Domain Name Servers (cache) te vervuilen met valse informatie, zodat een domeinnaam niet meer aan het juiste IP-adres wordt gekoppeld.

 • Domeinnaam

  Een domeinnaam is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd.

 • Domeinnaamhouder

  De persoon of organisatie op wiens naam een domeinnaam geregistreerd is. Alleen de domeinnaamhouder heeft recht op diensten van SIDN.

 • Domicilieadres

  Het domicilieadres, in praktijk het adres van SIDN, kan door deurwaarders gebruikt worden om formele schriftelijke stukken aan de domeinnaamhouder te bezorgen of eventuele dagvaardingen uit te brengen.

 • DRS

  Afkorting voor domeinregistratiesysteem, het systeem waamee SIDN de .nl-domeinnamen registreert en beheert.

 • EDNS

  EDNS is een uitbreiding op het DNS-protocol, waardoor grotere DNS-antwoorden mogelijk zijn. Deze uitbreiding speelt met name een rol bij DNSSEC waarbij de antwoorden altijd groter zijn.

 • ENUM

  Afkorting van Electronic Number Mapping. Een technologie die telefonie met internet verbindt door telefoonnummers te registreren als domeinnaam. Met behulp van de ENUM-technologie kunnen bijvoorbeeld e-mailberichten doorgestuurd worden naar een mobiele telefoon. Of sms’jes naar een e-mailbox.

 • EPP

  EPP is een protocol voor het registreren en beheren van domeinnamen. SIDN gebruikt EPP voor de communicatie tussen registrars en het domeinregistratiesysteem (DRS).

 • Extensie

  Het gedeelte van een internetadres achter de punt. Deze geeft vaak aan uit welk land de site afkomstig is. Zo staat .nl voor Nederland en .fr voor Frankrijk.

 • Glue record

  Voordat een nieuwe name server kan worden gebruikt moet er een glue record voor de name server worden aangemaakt door de registry. Glue records verschaffen informatie over een name server, zoals het IP-adres en de verantwoordelijke registrar en voorkomen een kip-en-eiprobleem met DNS resolutie: zonder een glue record zou het niet mogelijk zijn voor een name server om informatie op te vragen over de name server zelf en de domeinen die hij bedient.

 • gTLD

  Afkorting voor generic Top Level Domain, de generieke toplevels zoals .com, .org, .info etc.

 • IANA

  De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is een organisatie die verantwoordelijk is voor de wereldwijde coördinatie van een aantal zaken die voor het functioneren van het internet essentieel zijn. IANA houdt zich onder meer bezig met het publiceren van de root-zonefile, het toewijzen en beheren van een aantal standaardnummeringen en protocollen, zodat computers met elkaar kunnen communiceren op het internet. Daarnaast is IANA beheerder van informatie over top-level domeinen, met name landendomeinen en generieke domeinen als .com, .org en .biz.Lees over IANA op de website iana.nl.

 • ICANN

  Om op het internet contact te leggen met andere computers of om websites te bezoeken is het nodig een adres - domeinnaam of IP-nummer - in te voeren. Dit adres moet uniek zijn, zodat computers elkaar kunnen vinden. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) treedt op als wereldwijde coördinator van deze unieke identificatiegegevens. ICANN - een not-for-profit organisatie – is onder meer verantwoordelijk voor het maken van ‘Top Level Domains’ (het deel van een domeinnaam na de ‘.’), het toewijzen van domeinnamen en de distributie van IP-nummers. ICANN werd op 18 september 1998 opgericht. De organisatie houdt zich niet bezig met het stoppen van spam, de controle van internetcontent en beheert zelf ook geen domeinnamen. Dit beheer is in handen van organisaties als SIDN (.nl) of VeriSign (.com en .net). Lees meer op de website icann.org.

 • IETF

  IETF staat voor Internet Engineering Task Force en is een grote open internationale gemeenschap die zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling van de ‘internetarchitectuur’ en het soepel functioneren van het internet. In principe kunnen alle geïnteresseerden, zoals  netwerkontwerpers, -operators, -leveranciers en –onderzoekers, aan IETF deelnemen.

  Het internet bestaat uit een verzameling afspraken, waardoor fysieke computernetwerken en applicaties met elkaar kunnen communiceren.Deze afspraken betreffen de regels, procedures en de technische specificaties van formaten en protocollen. Het is belangrijk dat deze afspraken gestandaardiseerd zijn, zodat de computers die met elkaar communiceren dezelfde ‘taal’ spreken. De IETF ontwikkelt de internetstandaarden en deze worden vervolgens onder de loep genomen door de Internet Engineering Steering Group, in samenspraak met de Internet Architecture Board.   Lees meer op de website ietf.org.

 • Internet Governance Forum

  Het Internet Governance Forum (IGF) is onderdeel van de Verenigde Naties en werd in november 2006 opgericht. Het is een jaarlijkse vergadering, waaraan overheden, marktpartijen en burgerorganisaties kunnen deelnemen. Het IGF fungeert als internationaal discussieforum voor allerlei beleidsmatige zaken die aan het internet gerelateerd zijn, maar stelt zelf geen beleid vast.

  Binnen het IGF worden publieke beleidsproblemen besproken met het doel het internet beheersbaar, robuust, veilig en stabiel te houden, zodat verdere ontwikkeling van het internet mogelijk blijft. Het IGF stelt zich bijvoorbeeld ten doel te helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen die ontstaan door het gebruik en misbruik van het internet, in het bijzonder problemen die de gewone gebruiker ervaart. Daarnaast adviseert het IGF onder meer over de mogelijkheden en middelen die nodig zijn om het internet sneller beschikbaar (en betaalbaar) te maken in ontwikkelingslanden.

  Lees meer op intgovforum.org.

 • Internet service provider

  Een ISP biedt andere organisaties en particulieren toegang tot internet. Daarnaast kan de provider ook andere diensten aanbieden, bijvoorbeeld e-mailadressen, webhosting en het wegfilteren van spam.

 • Internet Society (ISOC)

  Internet Society (ISOC) is een internationale organisatie voor wereldwijde samenwerking en coördinatie op het gebied van het internet en daaraan gerelateerde technologieën en toepassingen. De vereniging brengt in 180 landen zestienduizend internetprofessionals samen. Een belangrijk deel daarvan stond aan de basis van het ontstaan van het internet.

  Wereldwijd is ISOC toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling en verspreiding van het internet. ISOC is de moederorganisatie achter internationale organen waaronder het IETF, dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van internetstandaarden.

  ISOC.nl

  In Nederland brengt ISOC.nl zo'n 800 individuele leden samen uit onder meer de internetsector, het bedrijfsleven, de overheid, consumentenorganisaties, de not-for-profit-sector, de techniek en het financiële, juridische en academische veld. ISOC.nl wordt financieel en inhoudelijk gesteund door een groot aantal Nederlandse bedrijven en instellingen. Lees meer op de website isoc.nl

 • IP-adres

  Internet Protocol-adres. Een unieke combinatie, bestaande uit cijfers en of letters. Elke computer of server op internet heeft een eigen IP-adres. Door het unieke IP-adres is iedere computer die aangesloten is op het internet vindbaar. Via https://ip.sidn.nl/ kun je zien wat het adres van de computer is waar je nu achter zit.

 • IPv4

  IPv4 staat voor het Internet Protocol versie 4. IPv4 ondersteunt maximaal ongeveer 4,3 miljard verschillende adressen. Doordat de adressen binnen deze versie op raken is er een nieuwe versie IPv6 die nagenoeg oneindig veel IP-adressen ondersteunen.

 • IPv6

  IPv6 staat voor het Internet Protocol versie 6.  Doordat de adressen met IPv4 (versie 4) op raken is er een nieuwe versie IPv6, die nagenoeg oneindig veel IP-adressen ondersteunen.

 • Is-functie

  Dienst op de site van SIDN die de meest recente status van een .nl-domeinnaam geeft. Een naam kan beschikbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voorbehouden of uitgesloten van registratie.

 • ISP

  Afkorting van Internet Service Provider. Een ISP biedt andere organisaties en particulieren toegang tot internet. Daarnaast kan de provider ook andere diensten aanbieden, bijvoorbeeld e-mailadressen, webhosting en het wegfilteren van spam.

 • Label

  Een label is een onderdeel van een domeinnaam of hostnaam. www.example.nl heeft bijvoorbeeld drie labels: 'www', 'example' en 'nl'.

 • Malware

  Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software, en is ontstaan uit de Engelse term ‘malicious software’. Er zijn veel verschillende varianten van malware, waaronder het computervirus of de worm wat ook de meest bekende vorm van malware is.

 • MX-record

  Mail exchange records leiden e-mail naar servers die het e-mailverkeer voor een domein afhandelen.

 • Name server

  Om een domeinnaam te gebruiken hebt u een name server nodig. Een name server is een computer op het internet die ervoor zorgt dat uw domeinnaam wordt ‘vertaald’ naar een IP-adres, een uniek nummer op het internet. Deze computer maakt onderdeel uit van het wereldwijde DNS.

 • NCSC

  NCSC is het Nationaal Cyber Security Centrum van de overheid. Het NCSC draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.

 • NS-record

  Name server records bepalen welke servers DNS-informatie voor een domein uitwisselen.

 • Phishing

  Phishing is een vorm van internetcriminaliteit. Internetgebruikers worden met e-mails en websites die sterk lijken op uitingen van bekende en betrouwbare bedrijven misleid. In werkelijkheid zijn het vervalsingen. In die e-mails en op die websites vragen ze bijvoorbeeld naar de logingegevens, creditcardinformatie en/of het burgerservicenummer van de internetgebruiker, met alle gevolgen van dien.

 • Quarantaine

  Quarantaine is de periode van 40 dagen na opheffing van een .nl-domeinnaam. Deze domeinnaam is gedurende deze periode niet beschikbaar voor registratie door anderen dan de oorspronkelijke domeinnaamhouder. Met andere woorden: niemand kan er direct na opheffing met een domeinnaam ‘vandoor gaan’. Pas na de quarantaineperiode komt de domeinnaam vrij voor gebruik door anderen.

 • Registrar

  Een tussenpersoon die namens de (potentiële) domeinnaamhouder het contact met SIDN onderhoudt. Meestal zijn dit hostingbedrijven, internetservice- of accessproviders.

 • Registry

  Een registry is de organisatie achter een TLD, zoals SIDN dit is voor de TLD .nl en VeriSign voor .com. De registry beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD en is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren van het TLD. Naast de registratie en uitgifte van domeinnamen zorgt de registry ervoor dat internetgebruikers wereldwijd en op elk gewenst moment de domeinnamen kunnen gebruiken.

 • RFC

  Afkorting van Request For Comments. Dit zijn documenten die de protocollen en andere aspecten van internet beschrijven.

 • RIPE NCC

  De afkorting RIPE NCC staat voor Réseaux IP Européens Network Coordination Centre. Deze organisatie is een zogeheten Regional Internet Registry (RIR). Een RIR is verantwoordelijk voor de uitgifte van IP-adressen voor een bepaald geografisch gebied. De verantwoordelijkheid voor de uitgifte van IP-adressen is wereldwijd verdeeld over een klein aantal van deze RIR’s. Het RIPE NCC beheert de ‘adresruimte’ voor Europa en het Midden Oosten. Naast het RIPE NCC zijn er nog vier andere RIR's: APNIC (voor Azië en Australië), AfriNIC (voor Afrika), LACNIC (Latijns Amerika) en ARIN voor Noord Amerika).

  LIR

  Om als internet provider te kunnen beschikken over eigen IP-adressen, is het nodig lid te worden van RIPE NCC. Daarmee wordt de provider dan een zogeheten Local Internet Registry (LIR). Naast de uitgifte van IP-adressen en andere nummergegevens beheert het NCC ook een database waarin alle registraties van IP-adressen zijn opgeslagen. Lees meer op de website ripe.net.

 • Server

  Een krachtige computer met een snelle verbinding. Deze computers zijn volledig ingericht om informatie te leveren. Een webserver is rechtstreeks met het internet verbonden.

 • SOA-record

  State of authority record. In dit record staan allerlei DNS-technische parameters zoals wie de zone beheert, hoe lang de informatie van de domeinnaam mag worden opgeslagen, en hoe vaak de informatie wordt geüpdatet in het DNS.

 • Subdomein

  Een subdomein is het gedeelte van het adres dat voor de domeinnaam kan staan (wat in de meeste gevallen www is). Een webadres met een subdomein kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien: subdomein.domeinnaam.nl.

 • TCP

  TCP staat voor Transmission Control Protocol  en is een connectieprotocol dat veel gebruikt wordt op het internet. TCP heeft als kenmerken dat het gegevens in een stream kan versturen, waarbij de garantie wordt geleverd dat de gegevens aankomen zoals ze verstuurd werden, en eventuele communicatiefouten, zowel in de gegevens zelf als in de volgorde van de gegevens kunnen worden opgevangen. Hierdoor hoeft een client applicatie die TCP als transmissieprotocol gebruikt geen rekening te houden met de onderliggende netwerkarchitectuur en eventuele fouten in de communicatie.

 • Tech-c

  De technische contactpersoon (tech-c) is de persoon met wie contact kan worden opgenomen over technische kwesties rondom een geregistreerde .nl-domeinnaam. De tech-c kan (een medewerker van) de houder van de domeinnaam zelf zijn of (een medewerker van) de registrar.

 • TLD

  Afkorting voor Top Level Domain. Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).

 • Token

  Een token wordt gebruikt om een verhuizing van een .nl-domeinnaam te valideren. Het token bestaat uit een willekeurige tekenreeks die is vastgelegd bij een domeinnaam. Het token is twaalf karakters lang en bestaat uit cijfers en letters (kleine en hoofdletters).

 • Top level domein

  Het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).

 • Traffic shaping

  Het inperken van internetverkeer door een provider om overbelasting van het netwerk te voorkomen.

 • Typosquatting

  Typosquatting is een vorm van internetmisbruik, gebaseerd op het feit dat mensen zich vergissen bij het intypen van een web- of e-mailadres. De gebruiker wordt dan naar sites met reclame geleid of naar een concurrerende website. Typosqatters liften zodoende mee op de reputatie en het succes van bekende sites. Vaak heeft de typosquat-site een criminele intentie. Er zijn websites die malware proberen te verspreiden of die lijken op een vertrouwde site waar men probeert om u onder valse voorwendselen geld of identiteitsgegevens afhandig te maken. Phishing gaat dan ook dikwijls gepaard met typosquatting. Dit schaadt het vertrouwen dat gebruikers hebben in de bedrijven of instellingen die zij online proberen te bereiken.

 • Unix command line

  Een gebruiker kan het besturingssysteem (Unix, maar ook Windows of DOS) een opdracht of commando geven. Bij de meeste opdrachten kunnen allerlei opties meegegeven worden.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.