Over ons

We geloven dat een vrij, open, toegankelijk, divers en veilig internet bijdraagt aan een betere wereld voor iedereen. Begonnen als beheerder van het .nl-domein, maar uitgegroeid tot een organisatie met een brede maatschappelijke impact, zorgen we ervoor dat het internet veilig en toegankelijk blijft.

De intensiteit van het gebruik, de aantallen gebruikers en de mogelijkheden die het internet ons biedt ontwikkelen zich namelijk in hoog tempo. Hierdoor neemt de impact in ons dagelijks leven en de maatschappij alleen maar toe. Vertrouwen in kwaliteit, veiligheid en privacy van de digitale wereld zijn daarbij belangrijk. Bij SIDN werken we er dan ook samen aan om mensen en organisaties te verbinden voor een zorgeloos en kansrijk digitaal bestaan.

Direct naar:

Onze geschiedenis

Let's go back in time…to the 80s! Het internet stond nog in de kinderschoenen, maar er was behoefte aan een systeem om domeinnamen toe te wijzen. In die tijd hadden alle internetgebruikers namelijk 1 lijst met alle internetadressen. En die adressen waren allemaal nummers. Omdat er steeds meer adressen bijkwamen, werd het lastig om die lijst goed bij te houden. Als oplossing werd het Domain Name System (DNS) bedacht, waardoor je geen lang nummer meer hoefde in te tikken, maar een domeinnaam kon gebruiken. In die tijd werkte Piet Beertema als systeembeheerder bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Hij had het slimme idee om het .nl-topleveldomein aan te vragen voor Nederland. Dat deed hij bij een Amerikaanse internetpionier, Jon Postel. De aanvraag werd goedgekeurd en .nl was een feit! Op 30 april 1986 registreerde Piet namens het CWI de eerste .nl-domeinnaam: cwi.nl. Vanaf dat moment was .nl het eerste actieve landendomein buiten de VS.

Leuk weetje: tot op de dag van vandaag heeft Piet Beertema de domeinnaam godfatherof.nl.

In de jaren ’90 groeide het internet en het aantal gebruikers hard. Om ervoor te zorgen dat het registreren van domeinnamen goed verloopt, besloten Piet Beertema, Ted Lindgren en Boudewijn Nederkoorn hier een stichting voor op te richten. Op 31 januari 1996 namen wij de taken van het CWI over.

Onze kernwaarden

Bij SIDN willen we mensen en organisaties verbinden voor een zorgeloos en kansrijk digitaal bestaan. Hoe en de manier waarop we dit doen, hebben we omschreven in 5 kernwaarden die onze persoonlijkheid definieert.

 • Onafhankelijk

Je bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en handelen. Dit is beïnvloedbaar op basis van argumenten.

 • Betrouwbaar

We gaan integer om met informatie, zijn eerlijk en afspraak is afspraak.

 • Professioneel

We leveren topkwaliteit: wat we doen, doen we goed. We zijn deskundig op ons gebied en verstaan ons vak.

 • Innovatief

We signaleren kansen, staan open voor ideeën en ontwikkelingen en dragen deze actief uit. Daarnaast nemen we het voortouw, zijn dynamisch en inspireren.

 • Klantgericht

We maken verschil en dragen bij aan zaken die van belang zijn. Bij alles wat we doen staat onze klant voorop. We zeggen niet voor niets: jouw wereld. ons domein.

Onze maatschappelijke impact

Wij geloven dat een vrij, open, toegankelijk en veilig internet bijdraagt aan een betere wereld voor iedereen. Vanuit onze missie en visie identificeerden we 3 gebieden waarop we impact willen én kunnen hebben.

1. Economische groei

Bij economische groei gaat het vooral om de voordelen die bedrijven en hun klanten hebben van onze diensten. We zorgen ervoor dat een goede .nl-domeinnaam voor iedereen bereikbaar is; makkelijk en snel te registreren, zeer gunstig geprijsd, betrouwbaar en stabiel. Met het onderzoek van SIDN Labs dragen we bij aan innovatie en versterken we de positie van Nederland. Met de inlogoplossingen van Connectis maken we makkelijk, veilig en betrouwbaar online zakendoen mogelijk. Via SIDN fonds stimuleren we economische groei op een meer indirecte manier. Het fonds geeft maatschappelijke startups een zetje in de rug en helpt innovators om nieuwe ideeën te introduceren.

2. Veilig en stabiel internet

We dragen op veel manieren bij aan de veiligheid en stabiliteit van het internet. Allereerst doen we dat met alle maatregelen die we nemen om ervoor te zorgen dat .nl een van de veiligste landendomeinen ter wereld blijft. Verder dragen we direct bij aan het bestrijden van allerlei vormen van abuse. We stimuleren de adoptie van internetstandaarden als DNSSEC, IPv6, DKIM, DMARK, en SPF onder meer via de Registrar Scorecard, ons incentive-programma voor registrars. We zijn actief in globale fora op het gebied van internettechnieken, internetgovernance en internetveiligheid. We delen onze kennis, geven voorlichting en ondersteunen toegepast onderzoek. En we ontwikkelen nieuwe diensten en producten, zoals een slimme oplossing die internet-of-things-toepassingen veiliger maakt.

3. Digitale inclusie

Digitale inclusie heeft te maken met een internet dat open is voor iedereen. Een vrij en toegankelijk internet waar iedereen dezelfde kansen krijgt. We ondersteunen verschillende initiatieven die digitale geletterdheid bevorderen. Dat doen we rechtstreeks en via het SIDN fonds.

Onze afdelingen

Maak kennis met de afdelingen binnen SIDN en ontdek in welk domein jouw ambitie wordt waargemaakt!

SIDN-organisatieschema
https://images.ctfassets.net/yj8364fopk6s/2IjeeOEUAH7ZjAxrKFHXBB/52dd739f801b6a5891f9a68a6b213217/SIDN_organisatieschema_070619.jpg

SIDN Operations

Onder SIDN operations vallen de afdelingen Customer support en ICT

 • Customer support

Onze afdeling customer support heeft een belangrijke rol in het registreren en beheren van alle .nl-domeinnamen. We staan klaar om alle klantvragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Dit gaat via mail of telefoon, maar ook via social mediakanalen zoals Twitter. Om onze kwaliteit van dienstverlening, en daarmee onze klanttevredenheid, te kunnen waarborgen, ontwikkelen we onszelf continu. Waar we mogelijkheden zien, verbeteren we onze klantprocessen, zodat we onze klanten zo optimaal van dienst zijn. Andere zaken waar we ons mee mee bezig houden zijn bijvoorbeeld abusebestrijding en juridische zaken zoals het bieden van mediation aan bij domeinnaamgeschillen.

 • ICT

Bij onze afdeling ICT draait het om de techniek. De afdeling ICT is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken en houden van de .nl-zone op het internet. Daarnaast worden hier nieuwe diensten ontwikkelt en beheert. Binnen de afdeling hebben we verschillende teams met hun eigen specialismen:

ICT-operations

Bij operations zijn we verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de beschikbaarheid van onze corebusiness, DNS, DRS, het netwerk en de bijbehorende beveiliging.

ICT-development

Bij development zijn we verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van software, waaronder DRS. Daarnaast zorgen we voor de kwaliteitsborging van de door SIDN ontwikkelde IT-applicaties, door deze te testen op basis van bedrijfsrisico’s.

ICT algemeen

Bij ICT algemeen zorgen we voor de overige ICT-zaken waaronder kantoorautomatisering.

SIDN Commercieel

Onze commerciële afdeling is verantwoordelijk voor het in markt zetten van onze diensten. Dit doen we door goed te luisteren naar onze registrars, zodat we onze dienstverlening waar nodig kunnen verbeteren en uitbreiden. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe, gerelateerde proposities die bijdragen aan een makkelijker, toegankelijker en veiliger internet. Momenteel zijn we dan ook hard bezig om proposities te ontwikkelen op het gebied van online security en digital identity, zodat we onze waarde voor de maatschappij en economie kunnen vergroten. Een voorbeeld daarvan is Cybersterk, een cybersecurity product voor het MKB. Ons totale portfolio zetten we in de markt via diverse on- en offline kanalen.

SIDN Labs

Wij zijn het researchteam van SIDN. Onze doelstelling is het verhogen van de veiligheid en weerbaarheid van het communicatietraject tussen op het internet aangesloten apparaten door middel van empirisch, op metingen gebaseerd onderzoek en het prototypen en evalueren van nieuwe internetsystemen en -tools. Onze onderzoeksresultaten maken we beschikbaar en geschikt voor de bredere internetgemeenschap. Daarnaast passen we deze resultaten toe op specifieke operationele uitdagingen waarmee SIDN te maken heeft en krijgt.

Stafafdelingen

Het verbinden van mensen en organisaties voor een zorgeloos digitaal bestaan kunnen we niet zonder onze stafafdelingen. Zij bieden optimale ondersteuning, advies en inzichten om SIDN verder te helpen.

 • Finance & control

Iedere financieel gezonde organisatie ontvangt geld en zorgt ervoor dat rekeningen op tijd betaald worden. Zo ook bij SIDN. Hier zorgt onze afdeling Finance & control voor. We verzamelen financiële gegevens zodat we de organisatie op een goede manier kunnen adviseren bij het maken van strategische keuzes. Maar verzorgen ook maandelijkse rapportages voor de Raad van Toezicht en het management. Daarnaast zorgen we voor de nodige financiële expertise bij projecten.

 • Communicatie

Communicatie is overal en de hele dag door! Maar als het gaat om de strategische, externe of interne communicatie van SIDN, moet je bij de afdeling Communicatie zijn. We beheren diverse communicatiemiddelen, zoals de websites, social media en nieuwsbrieven van SIDN en zijn het eerste aanspreekpunt voor de media. Daarnaast ondersteunen we collega’s bij het overbrengen van de juiste boodschap naar de verschillende doelgroepen.

 • HRM

In een continu veranderende omgeving en een steeds internationaler wordende markt, is de ontwikkeling van medewerkers en het aantrekken van nieuwe collega’s een belangrijk speerpunt. Bij de afdeling HRM zorgen we er dan ook voor dat medewerkers topprestaties kunnen leveren in een inspirerende werkomgeving.

 • Legal

We zijn een expert op het gebied van domeinnamen en het internet. Bij Legal houden we ons dan ook bezig met alle juridische aspecten van de organisatie, zowel het registratiebeleid als inkoopcontracten en de afhandeling van geschillen. Daarnaast zijn we vraagbaak voor de specialisten van onze customer support afdeling in juridische zaken.

 • Security

Bij Security zorgen we er mede voor dat de primaire dienstverlening van SIDN, zoals DNS, DRS en Whois, op een veilige en betrouwbare manier worden aangeboden aan onze klanten. Security wordt geïnitieerd en gestimuleerd door onze security officer, maar is uiteindelijk een taak van alle SIDN’ers.

 • Ondersteuning

Onze managementassistentes zorgen voor een goede ondersteuning van de verschillende afdelingsmanagers en directie, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarnaast zorgt receptie en facilitair voor een optimale werkomgeving en een warm welkom van onze gasten.

Downloads

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.