Uitleg geschillenregeling

In onze geschillenregeling vind je alle afspraken rondom geschillen over wie de houder is van een domeinnaam. Hieronder lees je een toelichting daarop.

Tip: probeer er eerst samen uit te komen. Dat is het makkelijkst voor iedereen. Als dat niet lukt, kun je de geschillenregeling gebruiken of naar de rechter. Bekijk ook eens de uitspraken die er zijn gedaan in andere geschillen op www.domjur.nl of www.wipo.nl.

Veelgestelde vragen

Vul het formulier Bijlage 1 Model-eis in en mail het naar domain.disputes@wipo.int. WIPO is het Arbitration and Mediation Center; zij behandelt de geschillen. Meer informatie vind je in de praktische richtlijnen die WIPO publiceert.

 • Als je vindt dat een .nl-domeinnaam hetzelfde is als een naam waarop jij recht hebt. Of als de domeinnaam er zoveel op lijkt dat het verwarrend is. Voorbeelden van namen waarop je recht kunt hebben:

  • merknamen

  • handelsnamen

  • namen van overheidsorganen

  • namen van stichtingen of verenigingen

  • eigen namen

 • Als je vindt dat de huidige houder geen belang heeft om de domeinnaam te gebruiken.

 • Als je vindt dat de huidige houder de domeinnaam met oneerlijke bedoelingen (te kwader trouw)  gebruikt of geregistreerd heeft.

Nee. De geschillenprocedure gaat alleen over de vraag wie de houder van de domeinnaam mag zijn.

Dit zijn de kosten:

Aantal domeinnamen

Administratiekosten

Vergoeding geschillenbeslechter

Totaal

1-5

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

6-10*

€ 700,-

€ 1.300,-

€ 2.000,-

* Heb je een geschil over meer dan 10 domeinnamen? Neem dan contact op met WIPO: domain.disputes@wipo.int.

Let op:

 • Je betaalt altijd je kosten zelf, ook als je wint. Dus ook de kosten als je een advocaat of een andere adviseur inhuurt. In de geschillenregeling gaat het namelijk alleen over de vraag wie de houder van de domeinnaam mag zijn.

 • Je hoeft de kosten alleen te betalen als de geschillenbeslechter ernaar gaat kijken.

  • Dus nog niet als je je formulier opstuurt.

  • Ook nog niet bij mediation.

Ja, voor domeinnamen geldt dat degene die als eerste de domeinnaam aanvraagt, deze krijgt.

Je vult op het formulier waarom je het idee hebt dat jij houder zou moeten zijn. Dit noemen we de eis. 

De houder kan zich verdedigen. Zijn verdediging schrijft hij op. Dat noemen we verweer indienen.

In plaats van de rechter beslist een onafhankelijke erkende specialist. Die noemen wij een geschillenbeslechter.

 • Je krijgt een mail zodra je formulier binnen is bij WIPO.

 • WIPO controleert of je formulier in orde is. Zo niet, dan krijg je de tijd om het aan te passen.

 • De zaak start.

 • WIPO stuurt een kopie van je formulier naar de houder en naar ons.

 • Wij zorgen ervoor dat de houder niet verandert en de domeinnaam niet wordt opgeheven.

 • De houder kan verweer indienen.

 • Als de houder verweer indient, proberen wij te helpen met mediation.

 • Komen jullie er met mediation niet uit of stuurt de houder geen verweer? Dan benoemt WIPO een geschillenbeslechter.

 • De geschillenbeslechter doet uitspraak op basis van je eis en een eventueel verweer.

Dan doet de geschillenbeslechter uitspraak op basis van jouw eis.

De geschillenbeslechter probeert binnen 14 kalenderdagen uitspraak te doen. Hij stuurt de uitspraak dan binnen 3 dagen op aan jou, de houder en ons.

Nee. De geschillenprocedure gaat alleen over de vraag wie de houder van de domeinnaam mag zijn.

Nee. Maar je mag altijd naar de rechter.

Je schrijft je verdediging op. Dat noemen we verweer indienen.

 • Doe dit binnen 20 dagen.

 • Gebruik het model verweerschrift.

 • Mail het naar disputes@wipo.int en naar degene die de zaak heeft ingediend (de eiser).

 • Je krijgt een mail als je verweer ontvangen is.

Een onpartijdige mediator, bemiddelt. Hij kijkt met een frisse blik naar de situatie en luistert naar jullie wensen. Hij bekijkt op welke manier jullie het eventueel eens kunnen worden.

Binnen 5 dagen nadat WIPO het verweer aan ons heeft gestuurd. Wij doen dan zelf onderzoek en we sturen jullie beiden een mail waarin staat dat we starten met de mediation.

 • Jij en de ander hebben de beslissing zelf in de hand.

 • Jullie kunnen creatief zijn in de oplossing. Een geschillenprocedure gaat alleen over de houder van de domeinnaam. Maar misschien heb je elkaar iets anders te bieden.

 • Het scheelt geld. Als je eruit komt, betaal je geen kosten aan WIPO.

 • Het gaat snel.

Jij en de ander beslissen samen. De mediator bemiddelt. Hij geeft niets door aan de geschillenbeslechter.

1 van onze mediators belt je een aantal keer. Afhankelijk van de drukte en de bereikbaarheid van jou en de ander  zal dat tussen de 3 weken en 3 maanden duren. Hij belt op werkdagen tussen 8 en 18.00 uur. Andere tijdstippen zijn in overleg mogelijk.

Dan benoemt WIPO een geschillenbeslechter. Ze doen dit nadat de eiser de kosten heeft betaald. Betaalt de eiser niet? Dan stopt de procedure.

De geschillenbeslechter krijgt deze aantekeningen en documenten niet. Hij kijkt alleen naar de eis en het verweer. Soms vraagt hij om meer informatie.

Downloads

Reacties

 • dinsdag 3 april 2018

  Over SIDN

  Whois niet beschikbaar op 3 april van 05.00 -08.00 uur

  nl-thumbnail_36

  Door onderhoudswerkzaamheden is de Whois tijdelijk niet beschikbaar.

  Lees meer
 • maandag 25 maart 2019

  Kennis

  De internetgebruiker van de toekomst

  Thumb-happy-man-with-smartphone

  4 trends en voorspellingen

  Lees meer
 • maandag 17 december 2018

  Kennis

  Meld je aan voor de Staat van het internet 2019

  Thumb-internet-mapping

  15 januari in het OBA-theater in Amsterdam

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.