Meedenken, meepraten, meedoen

Pittige discussies tijdens het SIDN Lagerhuis

Deelnemers aan het Lagerhuis tijdens SIDN Connect pijnigden hun hersens over een aantal stevige stellingen. Over eens, oneens en of je in Nederland eigenlijk wel iets verplicht moet stellen.

Aanpakken van foute .nl-domeinen, online veiligheid in het mkb, naleving van de gedragscode voor abusebestrijding. De tientallen SIDN-registrars, die tijdens het jaarlijkse evenement in Zeist met elkaar in debat gingen, kregen stuk voor stuk pittige vraagstukken voorgelegd. Als ambitieuze gespreksleider had Chris van ‘t Hof de stellingen liefst nog wat aangescherpt en nog meer debaters op de tribune willen zien, maar een klein uur lang werd er indringend over de actualiteit gediscussieerd.

Zoals over de vraag of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als onafhankelijke toezichthouder in ons land, vanaf 2020 .nl-domeinen uit de lucht moet kunnen halen. Deze stelling, ingeleid door Martijn Kamphuis, voorzitter van de Vereniging voor Registrars, werd door de meeste aanwezigen gesteund. De tegenstanders zagen het idee niet zo zitten, want zij vroegen zich vooral af of de ACM wel onafhankelijk genoeg is. “Daarvoor hebben we in Nederland toch een justitieel apparaat?”, stelde een van hen. ‘De ACM moet niet op de stoel van de politie gaan zitten’ en ‘is een toezichthouder wel voor een dergelijke onafhankelijke toets’, zeiden weer anderen.

Kamphuis beaamde dat de ACM voor deze taak wellicht niet de aangewezen partij is, maar noemde het ‘goed’ dat er een orgaan komt dat zich hiermee gaat bezighouden. De weg via de rechtspraak werd door de meesten weliswaar als de ultieme betiteld, maar de keuze voor de ACM is simpelweg sneller en, constateerde een debater, ‘een stapje dichter bij de uiteindelijke oplossing’. “De registrars hebben dit zelf nooit opgepakt en nu er iets komt, verbaast het me ook niet dat de meerderheid voor is”, concludeerde Kamphuis uiteindelijk.

Julia Jansen (24) uit Amsterdam deed tijdens SIDN Connect mee aan het Lagerhuis. “Er kwamen veel vragen aan de orde; groot en breed”, aldus de eigenaresse van Studio JJ, actief op het gebied van graphic, design en research. “Nee, het viel niet altijd mee om ‘ja’ of ‘nee’ op de stellingen te zeggen, dat vond ik wel lastig. Daarentegen vond ik de diversiteit van de stellingen heel goed. Het waren allemaal andere, relevante onderwerpen.”

Kansen

Arjan Middelkoop, manager new business, marketing & sales bij SIDN, legde het Lagerhuis de stelling voor dat het verbeteren van de online veiligheid in het mkb een kansrijke markt is die hosters niet moeten laten liggen. Een meerderheid bleek voor, al kwam direct de vraag bovendrijven welke oplossingen dan moeten worden geboden. En ook aan wie, want ‘de bovenkant van de markt heeft alles goed voor elkaar, alleen daaronder is nog veel ruimte’. “SIDN wordt door het mkb best gezien als label, dat zo’n dienstverlening aanbiedt”, stelde Middelkoop. “Ik zie daar zeker kansen.”

Nadat gespreksleider Van ‘t Hof speels opbiechtte dat de originele stelling luidde ‘Hosters/ISP’s zijn verplicht om klanten te adviseren over de veiligheid van websites’ ontstond enige opwinding op de tribunes. Meer mensen dan voorheen verklaarden zich nu oneens met de stelling, al bleven ze tot de minderheid behoren. Waarom die ommezwaai? Vanwege het woordje ‘verplicht’, dat bij velen gewoonweg niet goed voelde.

Gedragscode

De inleiding van Wido Potters bij de derde stelling van de dag was niet echt om vrolijk van te worden. “De hoeveelheid abuse op het Nederlandse deel van internet is ontzettend groot”, constateerde Potters, lid van de commissie techniek van de VvR en bij BIT actief bezig met abusebestrijding. En dus luidde zijn stelling: Naleving van de gedragscode abusebestrijding moet verplicht worden voor alle registrars. Een meerderheid onderschreef die wens, maar hikte ook in dit geval aan tegen dat verplichte karakter. “Dat laatste gaat mij net iets te ver, ik vind dat er ruimte moet blijven voor registrars”, zei een tegenstander, die in zijn hart voor zou willen stemmen. Uiteindelijk kwamen de aanwezigen tot de slotsom dat er ‘iets moet komen om het probleem te kunnen aanpakken’. “Zeker grote bedrijven moeten zoiets verplicht krijgen, anders doen ze het niet.”

Aan Carolien Jongerius, productmanager bij SIDN, de eer met de stelling ‘Dankzij de Registrar Scorecard-incentives wordt e-mail binnen de .nl-zone veiliger’ de discussies kort en bondig af te ronden. “Hierdoor wordt e-mail niet direct veiliger, we praten hier over schijnveiligheid”, was de slotopmerking uit de zaal. “Maar misschien ben ik het over een paar jaar wel met de stelling eens.” Want meningen kunnen zomaar veranderen.

Jeroen Wolsink (34) uit Enschede mengde zich eveneens onder de debaters van het Lagerhuis. “De discussies hadden wat mij betreft iets feller gemogen”, stelt de medewerker van Antagonist. “Dat lukt vooral door de stellingen scherper te maken, meer zwart-wit, meer gepolariseerd. Het mooiste resultaat van zo’n debat is als de helft voor is en de helft tegen. Ik miste vuurwerk. Het doel is niet om het eens te worden, maar toetsen waar de knelpunten zijn.”

Reacties

 • dinsdag 26 februari 2019

  Over SIDN

  Future internets: werken aan een beter internet

  Thumb-abstract-technical-background

  Nederland moet weer voorop gaan lopen

  Lees meer
 • vrijdag 21 juni 2019

  Kennis

  Wat vertellen praatgrage, slimme apparaten ongemerkt over jou?

  IDnext_thumbnail

  Mis het IDnext event niet en meld je aan

  Lees meer
 • vrijdag 25 mei 2018

  Over SIDN

  SIDN levert private cloud aan dochterorganisatie Connectis

  Thumb-private-cloud

  Dit is één van de synergievoordelen

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.