EZ en SIDN tekenen letter of intent

24 februari 2005

Vandaag, donderdag 24 februari 2005, hebben minister Brinkhorst van Economische Zaken en de heer Prins, voorzitter van SIDN, een intentieverklaring getekend. De komende maanden zullen EZ en SIDN gezamenlijk werken aan de uitwerking van de in de intentieverklaring genoemde aandachtspunten. Doel is om de continuïteit, bereikbaarheid en soevereiniteit van het .nl-domein te waarborgen.

Het .nl-domein is één van de meest succesvolle privaat geleide landen top level domeinen in de wereld. Ook kwantitatief staat .nl er goed voor. Met meer dan 1,3 miljoen geregistreerde .nl-domeinnamen staat SIDN op de derde plaats van de landen top level domeinen. Domeinnamen spelen een steeds grotere rol in het economisch en het maatschappelijk verkeer. Het .nl-domein is zeer stabiel en betrouwbaar. 
 
Gezien het toegenomen belang van .nl-domeinnamen is het zinvol om te kijken naar risico’s in het geval van (bijna) onvoorstelbare gebeurtenissen. Hoe garandeer je dat .nl-domeinen ook na zo’n gebeurtenis gewoon in de lucht blijven? En hoe garandeer je dat het beheer over het .nl-domein in Nederlandse handen blijft? Dit zijn enkele aandachtspunten waarover de komende tijd afspraken gemaakt zullen worden. 
 
Belangrijke punten voor SIDN zijn verder dat de overheid de rol van SIDN erkent en dat de overheid afziet van wetgeving rondom .nl-domeinnamen. Met behoud van zelforganisatie en zelfregulering en met inachtneming van het publieke belang is het in principe mogelijk om tot aanvullende afspraken en maatregelen te komen die nog openstaande zorgen wegnemen en de in kaart gebrachte risico’s aanvaardbaar maken. 

Intentieverklaring EZ SIDN

Position paper SIDN DGTP


CHECK MIJN .NL