Simplerinvoicing en SIDN bundelen krachten

Gepubliceerd op: zondag 21 september 2014

Stichting Simplerinvoicing en SIDN, het bedrijf achter .nl, gaan nauw samenwerken om de invoering en adoptie van e-factureren volgens de Europese standaard (PEPPOL) te versnellen.

simplerinvoicingUitvoering en beheer van Simplerinvoicing

SIDN start met het uitvoeren van een aantal operationele taken van Simplerinvoicing, om op termijn het beheer van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel volledig over te nemen. Door de samenwerking wil de Stichting Simplerinvoicing het beheer van e-factureringsstandaarden en het uitvoeren van de governancetaken van de stichting verder professionaliseren en op een toekomstbestendige manier inrichten.

Gevraagde expertise is ruimschoots aanwezig bij SIDN

Simplerinvoicing, een samenwerking van e-facturatiedienstverleners, is de nieuwe standaard voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen via e-facturatie, ERP of accountingsoftware. Bram Kuijper, voorzitter van de Stichting Simplerinvoicing: “Sinds november 2013 is Simplerinvoicing operationeel en we hebben een stevige basis opgebouwd. We hebben een netwerk opgebouwd met daarin de belangrijkste dienstverleners op het gebied van e-facturatie. Nu is het moment daar dat de standaard veel breder geadopteerd en gebruikt kan gaan worden door ondernemend Nederland. Hiervoor zijn we al een tijd op zoek naar een samenwerkingspartner met wie we Simplerinvoicing verder uit kunnen bouwen. SIDN is een zeer geschikte kandidaat als partnerorganisatie. De door ons gevraagde expertise is ruimschoots aanwezig binnen de organisatie van SIDN. Het door SIDN opgebouwde track-record als .nl-registry kan een belangrijke bijdrage leveren aan Simplerinvoicing.”

De samenwerking is eigenlijk heel logisch

Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN: “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Het is een mooie kans om onze ervaring en unieke expertise die we opgebouwd hebben met het beheer van .nl in te zetten voor andere doeleinden en daarmee onze toegevoegde waarde te vergroten. Er zijn veel parallellen te trekken tussen het werk van de Stichting Simplerinvoicing en het beheer van een internetdomein. Denk aan het beheren en ontwikkelen van technische standaarden, het werken met tussenpersonen en diverse stakeholders en het ontwikkelen en handhaven van procedures en beleid. We hebben dezelfde ideeën over de invulling van de samenwerking en het perspectief voor de toekomst. Bovendien sluit het goed aan op onze ambitie om een rol te spelen binnen zogenaamde ‘trust frameworks’ die van belang zijn voor het gebruik van en het vertrouwen in het internet en voor onze maatschappij.”

Gefaseerde overdracht

Bram Kuijper: “Het doel is om het beheer van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel  gefaseerd over te dragen. SIDN start als ‘onderaannemer’ en is in die rol uitvoerder van de operationele taken. Vervolgens gaat SIDN steeds meer strategisch participeren. Het uiteindelijke toekomstbeeld is dat SIDN het beheer van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel volledig overneemt.” Roelof Meijer: “Alhoewel de uitvoering van de taken van beide organisaties zeer goed vergelijkbaar zijn, is e-facturatie voor SIDN natuurlijk nieuw terrein. De gefaseerde overgang biedt ons de mogelijkheid om ons de e-facturatiewereld en de marktprocessen volledig eigen te maken en onze organisatie verder in te richten voor de uitvoering van de nieuwe taken.”

Over Simplerinvoicing

Simplerinvoicing, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, is een samenwerking tussen leidende Europese e-facturatie en accountingsoftware-providers, die allen streven naar massa-adoptie van e-factureren. De volgende partijen zijn vanaf het eerste uur betrokken: Acceptemail, Anachron, Basware, BlueM, eVerbinding, Exact, Moneybird, PostNL, Ricoh Nederland, TIE Kinetix, Tieto, Unit4, ZET Solutions. Namens de overheid participeert Logius in het initiatief. Omdat elektronisch factureren een flinke kostenbesparing en tijdswinst oplevert staat e-facturatie ook hoog op de Digitale Agenda van de EU.

Over SIDN

SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl-domein op het internet. Er zijn meer dan vijf miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd en dagelijks verwerkt SIDN meer dan een miljard zoekopdrachten. SIDN heeft een stevige positie binnen het politiek-bestuurlijke veld als gerespecteerde expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Vanuit die basis is SIDN ook nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en het open en toegankelijk karakter van het internet. Omdat het internet een steeds grotere rol speelt in het economisch en maatschappelijk verkeer participeert SIDN in verschillende initiatieven waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken aan innovatie.

Reacties

 • woensdag 7 december 2016 Over SIDN

  Dit wist je niet of wel?

  Het verhaal van .nl

  Afbeelding van Dit wist je niet of wel?
  Lees meer
 • donderdag 28 juli 2016 Over SIDN

  Mijn bezoek aan EuroSSIG Meissen 2016

  Summer School on Internet Governance

  Afbeelding van Mijn bezoek aan EuroSSIG Meissen 2016
  Lees meer
 • vrijdag 6 april 2018 Kennisbank

  DNSSEC-inventarisatie, februari 2017

  6 maart 2017 Om beter inzicht te krijgen in de opbouw van het beveiligde domeinbestand hebben we gedetailleerder gekeken naar de toepassing van DNSSEC in verschillende sectoren. Wat je zou hopen en verwachten is dat organisaties waar veiligheid, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen hun hoofddomeinen vaker dan gemiddeld ondertekend hebben. Voor deze inventarisatie zijn 27 lijstjes met domeinnamen gemaakt — deels met de hand verzameld, deels overgenomen van branche-organisaties. Dat is een flinke uitbreiding ten opzichte van de eerste inventarisatie, uitgevoerd in het najaar van 2014. Bij de selectie van de verschillende categorieën hebben we specifiek gekeken naar segmenten waarvan we menen dat de beveiliging met DNSSEC belangrijker is dan voor andere. Denk aan banken, internet-winkels, grote ondernemingen, overheidsorganisaties en kranten. Maar ook van internet- en telecom-providers verwachtten we meer. Zij hebben immers meer netwerk- en security-gerelateerde expertise in huis en kunnen DNSSEC zelf als dienst aan hun klanten aanbieden. Voor de afzonderlijke categorieën is vervolgens onderzocht hoe groot het aandeel ondertekende domeinnamen is. Daarvoor is gebruik gemaakt van de DNSSEC Portfolio Checker van SIDN Labs.

  Afbeelding van DNSSEC-inventarisatie, februari 2017
  Lees meer