Simplerinvoicing en SIDN bundelen krachten

Gepubliceerd op: zondag 21 september 2014

Stichting Simplerinvoicing en SIDN, het bedrijf achter .nl, gaan nauw samenwerken om de invoering en adoptie van e-factureren volgens de Europese standaard (PEPPOL) te versnellen.

simplerinvoicingUitvoering en beheer van Simplerinvoicing

SIDN start met het uitvoeren van een aantal operationele taken van Simplerinvoicing, om op termijn het beheer van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel volledig over te nemen. Door de samenwerking wil de Stichting Simplerinvoicing het beheer van e-factureringsstandaarden en het uitvoeren van de governancetaken van de stichting verder professionaliseren en op een toekomstbestendige manier inrichten.

Gevraagde expertise is ruimschoots aanwezig bij SIDN

Simplerinvoicing, een samenwerking van e-facturatiedienstverleners, is de nieuwe standaard voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen via e-facturatie, ERP of accountingsoftware. Bram Kuijper, voorzitter van de Stichting Simplerinvoicing: “Sinds november 2013 is Simplerinvoicing operationeel en we hebben een stevige basis opgebouwd. We hebben een netwerk opgebouwd met daarin de belangrijkste dienstverleners op het gebied van e-facturatie. Nu is het moment daar dat de standaard veel breder geadopteerd en gebruikt kan gaan worden door ondernemend Nederland. Hiervoor zijn we al een tijd op zoek naar een samenwerkingspartner met wie we Simplerinvoicing verder uit kunnen bouwen. SIDN is een zeer geschikte kandidaat als partnerorganisatie. De door ons gevraagde expertise is ruimschoots aanwezig binnen de organisatie van SIDN. Het door SIDN opgebouwde track-record als .nl-registry kan een belangrijke bijdrage leveren aan Simplerinvoicing.”

De samenwerking is eigenlijk heel logisch

Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN: “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Het is een mooie kans om onze ervaring en unieke expertise die we opgebouwd hebben met het beheer van .nl in te zetten voor andere doeleinden en daarmee onze toegevoegde waarde te vergroten. Er zijn veel parallellen te trekken tussen het werk van de Stichting Simplerinvoicing en het beheer van een internetdomein. Denk aan het beheren en ontwikkelen van technische standaarden, het werken met tussenpersonen en diverse stakeholders en het ontwikkelen en handhaven van procedures en beleid. We hebben dezelfde ideeën over de invulling van de samenwerking en het perspectief voor de toekomst. Bovendien sluit het goed aan op onze ambitie om een rol te spelen binnen zogenaamde ‘trust frameworks’ die van belang zijn voor het gebruik van en het vertrouwen in het internet en voor onze maatschappij.”

Gefaseerde overdracht

Bram Kuijper: “Het doel is om het beheer van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel  gefaseerd over te dragen. SIDN start als ‘onderaannemer’ en is in die rol uitvoerder van de operationele taken. Vervolgens gaat SIDN steeds meer strategisch participeren. Het uiteindelijke toekomstbeeld is dat SIDN het beheer van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel volledig overneemt.” Roelof Meijer: “Alhoewel de uitvoering van de taken van beide organisaties zeer goed vergelijkbaar zijn, is e-facturatie voor SIDN natuurlijk nieuw terrein. De gefaseerde overgang biedt ons de mogelijkheid om ons de e-facturatiewereld en de marktprocessen volledig eigen te maken en onze organisatie verder in te richten voor de uitvoering van de nieuwe taken.”

Over Simplerinvoicing

Simplerinvoicing, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, is een samenwerking tussen leidende Europese e-facturatie en accountingsoftware-providers, die allen streven naar massa-adoptie van e-factureren. De volgende partijen zijn vanaf het eerste uur betrokken: Acceptemail, Anachron, Basware, BlueM, eVerbinding, Exact, Moneybird, PostNL, Ricoh Nederland, TIE Kinetix, Tieto, Unit4, ZET Solutions. Namens de overheid participeert Logius in het initiatief. Omdat elektronisch factureren een flinke kostenbesparing en tijdswinst oplevert staat e-facturatie ook hoog op de Digitale Agenda van de EU.

Over SIDN

SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl-domein op het internet. Er zijn meer dan vijf miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd en dagelijks verwerkt SIDN meer dan een miljard zoekopdrachten. SIDN heeft een stevige positie binnen het politiek-bestuurlijke veld als gerespecteerde expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Vanuit die basis is SIDN ook nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en het open en toegankelijk karakter van het internet. Omdat het internet een steeds grotere rol speelt in het economisch en maatschappelijk verkeer participeert SIDN in verschillende initiatieven waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken aan innovatie.

Reacties

 • dinsdag 8 augustus 2017 Over SIDN

  Whois niet beschikbaar op 10-08-17 van 06.00 -08.00 uur

  Onderhouds­werkzaam­heden op 10 augustus in de ochtend van 06.00 - 08.00 uur

  Afbeelding van Whois niet beschikbaar op 10-08-17 van 06.00 -08.00 uur
  Lees meer
 • vrijdag 1 juni 2018 Over SIDN

  AI-Pioniers met steun van SIDN fonds van start

  8 projecten op het gebied van Responsible AI

  Afbeelding van AI-Pioniers met steun van SIDN fonds van start
  Lees meer
 • woensdag 21 juni 2017 Oplossingen

  .nl Control

  .nl Control geeft je maximale controle over je domeinnaam. Als je kiest voor .nl Control, gaan alle belangrijke veranderingen eerst langs jou of degene die je daarvoor aanwijst.

  Afbeelding van .nl Control
  Lees meer