SIDN publiceert jaarverslag 2013

Gepubliceerd op: maandag 14 april 2014

Of het nu gaat om privacy, internetgovernance of cybersecurity: de gebeurtenissen in 2013 zouden wel eens een keerpunt voor het internet kunnen zijn. Zo werden de eerste van vele nieuwe gTLD’s actief en de NSA-affaire leidde tot meer aandacht voor de manier waarop we omgaan met privacy op het internet en tot discussie over de rol die Amerika speelt in internetgovernance. Omvangrijke hacks en DDoS-aanvallen leidden tot veel initiatieven om het internet veiliger te maken. Dit schrijft SIDN in haar jaarverslag over 2013, wat vandaag gepubliceerd is op www.sidn.nl/jaarverslag.

Veilig internet

“In 2013 bleek meer dan eens hoe belangrijk het is dat gebruikers zich veilig kunnen bewegen op internet en kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid ervan. SIDN investeerde daarom in het afgelopen jaar in de veiligheid en beschikbaarheid van het .nl-domein,“ aldus Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. “Als eerste registry ter wereld introduceerden we een lokale anycastservice. Hiermee wapenen we .nl nog beter tegen DDoS-aanvallen. Daarnaast ontwikkelden we samen met de partners van de Abuse Information Exchange de AbuseHub, een systeem dat het mogelijk maakt om informatie over botnetbesmettingen snel te delen. SIDN heeft dit systeem in beheer genomen.”

.nl-domein toonaangevend in DNSSEC

In 2013 steeg het aantal met DNSSEC beveiligde .nl-domeinnamen van 1,3 naar bijna 1,7 miljoen. Hiermee is .nl wereldwijd het topleveldomein met veruit de meeste DNSSEC-domeinnamen. DNSSEC is de uitbreiding op het DNS die ervoor zorgt dat internetgebruikers zeker weten dat ze niet op een malafide website terecht komen terwijl ze wel de juiste url hebben ingetikt. Om de veiligheid die DNSSEC biedt echt te kunnen benutten moet zo’n gesigneerde domeinnaam ook gevalideerd worden door internet service providers. Validatie is echter nog niet voldoende van de grond gekomen. SIDN blijft daarom ook de komende jaren investeren in de acceptatie, het gebruik en de verdere ontwikkeling van DNSSEC.

Ontwikkeling .nl-domein

Het .nl-domein steeg van 5.115.652 domeinnamen eind 2012 naar 5.338.364 ultimo 2013. De netto groei van het Nederlandse domein valt met 272.712 domeinnamen 13% lager uit dan de groei in 2012. Deze lagere netto groei kwam tot stand door de registratie van bijna 1 miljoen nieuwe domeinnamen en een stijgend aantal opheffingen. De lagere groei is niet specifiek voor .nl, maar is bij vrijwel alle landendomeinen te zien. Vooral in West-Europese landen, waar het nationale domein goed ontwikkeld is.

Economie heeft invloed op groei .nl

Roelof Meijer: “De afnemende groei van grote West-Europese landendomeinen is allereerst toe te schrijven aan de slechte economische omstandigheden. Vooral het verband met de handel is sterk. Buiten West-Europa ligt de groei van domeinnamen relatief gezien op een hoger niveau. Dat geldt met name voor de opkomende economieën. Zo zijn de topleveldomeinen van de zogenaamde BRICS-landen in 2013 met ruim 25% gegroeid. Daarnaast is in West-Europa gewoonweg minder ruimte om te groeien, omdat het aantal geregistreerde domeinnamen per hoofd van de bevolking er veel hoger ligt dan elders.

Vooruitblik 2014

“De vele nieuwe gTLD’s die in 2014 operationeel worden, zullen het domeinnaamlandschap naar verwachting blijvend veranderen. Dit biedt kansen voor SIDN, zo worden we de registry service provider van .amsterdam. Tegelijkertijd verwachten we ook voor 2014 lage groeicijfers voor .nl”, zegt Roelof Meijer, “In samenwerking met de Vereniging van Registrars wil SIDN daarom het gebruik van domeinnamen stimuleren, om het aantal opheffingen terug te dringen. Daarnaast voeren we de investeringen in de veiligheid van het .nl-domein verder op. Verder richt SIDN zich in 2014 op een aantal nieuwe activiteiten waaronder een rol in zogenaamde trust frameworks gericht op digitale identiteiten. Deze afsprakenstelsels dragen bij aan het veiliger en privacyvriendelijker gebruik van het internet. We zien kansen in de uitvoering van de toezichthoudende taken in zo’n framework. Ten slotte wordt in 2014 ook het SIDN Fonds opgericht. Het SIDN Fonds zal initiatieven die de maatschappelijke en economische waarde van het internet verder vergroten (mede)financieren.

Reacties

 • dinsdag 26 februari 2019 Over SIDN

  Future internets: werken aan een beter internet

  Nederland moet weer voorop gaan lopen

  Afbeelding van Future internets: werken aan een beter internet
  Lees meer
 • dinsdag 31 oktober 2017 Veilig internet

  Aantal phishingsites met Nederlandse topmerken ruim 40% toegenomen

  Onderzoek SIDN laat zien dat alle topmerken geconfronteerd worden met phishing

  Afbeelding van Aantal phishingsites met Nederlandse topmerken ruim 40% toegenomen
  Lees meer
 • woensdag 18 april 2018 Veilig internet

  Online pesten was nog nooit zo makkelijk

  Vandaag is de dag tegen (cyber) pesten

  Afbeelding van Online pesten was nog nooit zo makkelijk
  Lees meer